Pleziervaarttips – EmergenSea – Veiligheidsdag

De belangrijkste adviezen voor de pleziervaart

De samenwerking tussen de diverse federale, regionale en Antwerpse nautische overheden, gekoppeld aan de dynamiek van het RYCB-Race & Rescueteam en een rist partners uit de medische en safetywerelden trokken 135 pleziervaarders naar Antwerpen. Dit is hét interactieve informatiemoment voor iedereen die het varen plezierig wil houden.

In de voormiddag kwamen de vertegenwoordigers van de FOD Mobiliteit / Scheepvaart / Pleziervaart, het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), De Vlaamse Waterweg NV, de Scheepvaart Politie (SPN), het Maritime Rescue and Coordination Centre (MRCC) en FOD-leefmilieu aan het woord.

In de namiddag konden deelnemers in de praktijk ervaren hoe ze bij ongevallen kunnen ingrijpen (man over boord, redding, onderkoeling, hartfalen) hoe de pyrotechnische noodsignalen en brandblussers werken en wat de belangrijkste voorschriften zijn waar de pleziervaart op de Schelde (SPN) en in het Antwerpse havengebied (Port of Antwerp-Bruges) mee moet rekening houden.

Veilig varen begint bij de juiste toepassing van de voorschriften, gecombineerd met een correct vaargedrag. Zowel de federale overheden als de haven- en rivierautoriteiten legden de klemtoon op het voorkomen van probleemsituaties. Als die dan toch gebeuren, hoe de jachtbemanning daar op een efficiënte manier mee om kan gaan, zowel op de Noordzee als op onze binnenwateren.


Veiligheidsdag FOD – Mobiliteit

De FOD Mobiliteit / DG Scheepvaart

Reikte vorig jaar 11255 brevetten uit.
Er werden 1374 inspecties uitgevoerd. De top vijf van de belangrijkste inbreuken:

  1. Registratie van het vaartuig niet in orde.
  2. Brandblusser afwezig of vervallen
  3. Marifoon vergunning (voor de installatie) niet in orde
  4. Marifoon certificaat (voor het gebruik) niet in orde
  5. Noodseinen (Pyrotechnische)  afwezig, vervallen of onbruik- of onvindbaar

Download de presentatie FOD Mobiliteit – Scheepvaart HIER (PDF)


Het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Door de drukte op het water en de grotere resolutie van communicatietechnieken en toestellen is het steeds belangrijker dat de pleziervaarder meegroeit met de technologische evolutie. GMDSS en de daaraan gekoppelde DSC-marifoon, installatie van het ATIS-signaal, de voor en nadelen van PLB’s, het nut van de Epirb en het belang van goed zichtbare geheugensteuntjes op de juiste plaatsen aan boord worden steeds belangrijker.

VHF kanalen

Nieuw: Kanaal 31 voor jachthavens
Kanaal 7 voor Oostende radio

Download hier de nieuwe kanaalindeling (richtlijnen voor VDES aanpassing van uw marifoon)

Nood (radio)bakens (PLB en EPIRB) maken best gebruik van Meostar, een medium altitude satellietsysteem met dekking boven de polen.

BIPT Website

Download de BIPT presentatie HIER (PDF)


De Vlaamse Waterweg

De pleziervaarder kijkt best uit naar ander beroepsscheepvaart waarmee hij de 1067 kilometer bevaarbare waterwegen deelt.

Tips: blijf uit de dode hoek van grote(re) beroepsvaart. Ken de geluidsseinen en reageer daar gepast op. Zorg voor goed uitzicht rondom je jacht en zorg dat je goed zichtbaar bent. Maak je intenties duidelijk. Wijk op tijd uit voor beroepsvaart. Herken schepen met gevaarlijke stoffen en blijf uit hun buurt. Hou maximaal de stuurboordwal en kruis zo kort mogelijk als de vaarweg vrij is. Gebruik de marifoon correct en luister uit waar nodig (of verplicht). Respecteer de maximum vaarsnelheid en vertraag waar nodig. Draag een zwem- of beter een reddingsvest.

Raadpleeg www.visuris.be voor alle actuele informatie over de scheepvaart op de waterwegen met massa’s praktische informatie. Maak hier zelf jouw reisplan op.

Download de VWW presentatie HIER (PDF)


De Scheepvaart Politie (SPN)

Diefstal in jachthavens is een belangrijk aandachtspunt. Er wordt dus op gedrukt dat je er best alles voor doet om het inbrekers onmogelijk te maken, ondermeer dat extra te beveiligen en waardevol materiaal uit het zicht op te bergen.

Drug trafiek is geen uitzondering meer. Het soortelijk gewicht van cocaïne is lichter dan water. De waterdichte smokkelzakken die van vrachtschepen in zee gegooid worden om door de handelaars met kleine bootjes te worden opgepikt drijven. Advies: kom je de zakken op zee tegen: wegwezen want de trafikanten zijn genadeloos.

Ruim 50 00 transmigranten steken het kanaal over van de Franse, Belgische en in mindere mate Nederlandse kusten.  De schipper van het jacht dat ze opmerkt in dikwijls onzeewaardige (opblaas)bootjes kan altijd het MRCC verwittigen. Effectieve hulp bieden hangt af van de situatie en de mogelijkheden van het jacht en haar bemanning. 

De Scheepvaartpolitie is voorstander van een YIN, of een Yachthaven (!) Informatie netwerk, analoog naar de Buurt Informatie Netwerken aan de wal. De sociale controle in de haven alarmeert de politie bij verdachte situaties. 
In dringende gevallen belt men 112.

Download de SPN presentatie HIER (PDF)


Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC)

Het MRCC is het knooppunt waarin informatie over scheepvaartveiligheid verwerkt wordt en van waaruit reddingsoperaties worden geleid. De dienst werkt zeer nauw samen met andere nautische diensten zoals de Vessel Traffic Services, de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit, Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en het Maritiem Informatie Centrum dat voor de beveiliging van de scheepvaart wereldwijd instaat.

Concreet: als een jacht in nood is, contacteert het het MRCC. Die maakt de ernst van de situatie op ( wat, waar, hoe, waarmee, enz.) en stuurt de reddingsdienst uit. Bij sleep- en bergingswerk worden kosten aangerekend, bij persoonlijke ongevallen of het in veiligheid brengen van personen niet.

MRCC Website: https://www.agentschapmdk.be/nl/noodgevallen-op-zee-mrcc

Download de MRCC presentatie HIER


FOD Volksgezondheid – DG Leefmilieu

In nog geen vijftig jaar daalde de biodiversiteit in de wereld met 60 % , vissen met 59%, amfibieën met 59%. De overheid streeft naar behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarom zijn er meerdere natuurgebieden in het kleine gedeelte (3500 km²) van de Noordzee ingesteld.
Ban plastic. De mens, als onderdeel van de voedselpiramide, smikkelt allerlei plastics naar binnen die eerder door schaal- en schelpdieren en vis zijn verorberd. Per persoon is dat quasi een creditcard.

Terwijl de industrie inspanningen levert om plastics te verminderen, kan de jachtschipper/ bemanning er ook wat aan doen. Gebruik enkel toegelaten anti foulings. Gooi geen sigarettenpeuken in het water. Voorkom verspilling of lekkage van dissolventen, oliën, vetten of brandstoffen. Ook organisch afval is afval een appel doet er maanden over om af te breken, een sinaasappel- of bananenschil bijna een jaar. Verstoor de zeedieren, zoals vogels en zeehonden zo weinig mogelijk. Gooi geen (vervallen of gebruikte) pyrotechnische noodsignalen, accu’s of verpakking met of van chemicaliën in het water.

Teken het Blauwe Vlag Charter voor jachten: www.goodplanet.be/nl/blue-flag/  

De zee begint bij jezelf: https://www.health.belgium.be/nl/de-zee-begint-bij-jezelf

 Download de Leefmilieu presentatie HIER (PDF)


EmergenSea

Port of Antwerp – Bruges

Klik HIER door naar het volledige artikel : hoe gaat de pleziervaart correct door het havengebied van Antwerpen?


Scheepvaart Politie Antwerpen

Legt de nadruk op het aanmelden en afmelden van jachten en hun bemanning die naar niet Schengenlanden varen of ervan terugkomen. Deze aanmelding gebeurt via digitale weg bij voorkeur voor het feitelijke vertrek of voor de feitelijke aankomst.

Veiligheid eerst

  • Uitrusting: er kunnen controles zijn aan boord van jachten op de verplichte veiligheidsuitrusting. Die hangt af van het type vaartuig, de vaarzone en het soort gebruik.
  • Zwem- en/of reddingsvesten zijn van enorm belang. Zijn ze niet aan boord, dan wordt hard opgetreden.
  • Luister uit op de Schelde blokkanalen en kijk goed uit over 360 graden.
  • Pleziervaartuigen zonder motor, waarmee de boot een minimumsnelheid van 6 km/u door het water moet kunnen handhaven in het hoofdvaargeul, zijn verboden.  

Het RYCB-Race & Rescueteam organiseerde een rist workshops rond EHBO en veiligheidsissues.
daarbij lag de klemtoon op het zelf uitvoeren. Praktijk maakt immers een veel grotere indruk dan het passief assimileren van gegevens.

Scheepvaartpolitie: https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/bestuurlijke-politie/directie-van-de-scheepvaartpolitie


De EmergenSea workshops

Wat doe je het best in geval van:
MOB – man overboord, onderkoeling, hartstilstand, brand aan boord of wanneer de ultieme situatie zich voordoet en je de vuurpijlen moet gebruiken.

Man Over Boord

Recupereren van een Man Over Boord met de juiste hulpmiddelen (droogpak, joon, filfesling, ophaalnet om de drenkeling horizontaal uit de water te halen met behulp van een val en lier, aan boord van een reddingsvlot klauteren, …)
In samenwerking met ResQProtec.

Recupereren van een drenkeling.
Demonstratie hoe je de reddingsboei of lifesling naar de drenkeling werpt, wat de taakverdeling is aan boord van de boot die de drenkeling wil oppikken en de manier van benaderen.

Wie een reddingsboei of een lifesling naar een boeitje zou werpen, ondervond dat dit een minder eenvoudige techniek is dan het zich laat aanzien.
In werkelijkheid krijg je niet zoveel pogingen om de drenkeling een reddingsmiddel toe te werpen noch om hem/haar uit het water te halen.


Onderkoeling

Leer de diverse stadia van onderkoeling herkennen en grijp op tijd in. Dat is zowat de baseline van deze workshop die steevast afgerond wordt met een oefening om afhankelijk van de graad van onderkoeling de lichaamstemperatuur van slachtoffer weer op peil te krijgen.

Daarvoor zijn de weliswaar flinterdunne onderkoelingsdekens (met gouden en zilveren zijde) de ideale hulpmiddelen.
Men kreeg een demo en een oefening om een slachtoffer zelfs onder zijn / haar kleding ‘in te pakken’ zonder daarbij een extra bescherming van het hoofd te vergeten, want daar verliest men buitengewoon veel lichaamswarmte.


Cardio

Leer ook de diverse symptomen herkennen wanneer iemand dreigt niet meer te ademen en het bewustzijn verliest. Op speciale poppen worden mond-aan-mond beademing geoefend, afgewisseld met hartmassage op het borstbeen.  

Hier leer je ook een hartstilstand herkennen en te reageren met de Automatische Externe Defibrillator (AED).

In samenwerking met CardioService


Brandblustoestellen

Voor iedere type brand is er een aangepast toestel met een aangepaste blusproduct.  Belangrijk is dat de toestellen een geregelde revisie nodig hebben. Zijn brandblussers nu net geen deel van de meest voorkomende inbreuken op de voorschriften van verplichte veiligheidsuitrusting aan boord?

Wat is het verschil tussen de CO2, de poeder en de schuimblusser en welke gebruik je best inw elke omstandigheid? En hoe betrouwbaar, nuttig is een brandblusdeken?


Pyrotechnische noodsignalen

Het RYCB-Race en Rescueteam heeft een rist aan ervaren hulpverleners in haar team die getraind zijn op het gebruik van deze zg ‘vuurpijlen’ en de juiste manier kunnen demonstreren om er efficiënt mee om te gaan.

Daarnaast had het team bij de juiste diensten bij bvb Brandweer, Scheepvaartpolitie en veiligheid de toestemming gekregen om deze seinen te kunnen demonstreren.  

Veiligheidsbril, (vuurvaste) handschoenen zijn belangrijk, net als het op de juiste manier bewaren van de signalen en ze op tijd vervangen, want er staat weldegelijk een vervaldatum op.

Meer over het RYCB-Race & Rescueteam

Foto’s: https://photos.app.goo.gl/RgPQzW7wC9krSGXF6

Video reportage FLOWS

Flows