Vertrouwenspersoon – API

Integriteit

Openheid en integriteit zijn zeer belangrijke aspecten in de clubwerking. Iedereen kan rekenen op een vertrouwenspersoon die luistert en oplossingen bij incidenten helpt te realiseren.

Sporters, ouders, trainers, vrijwilligers of bestuurders bij- of van de RYCB kunnen bij Ann De Wilde terecht met een vraag, een vermoeden of een klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Je kan haar altijd een mailtje sturen op ann.dewilde.rycb@outlook.com of haar aanspreken op de club.
Er wordt steeds aandacht aan gegeven.

Aanspreek Persoon Integriteit (API)

“Deze neutrale persoon luistert naar je verhaal en behandelt jouw melding in alle discretie. Hij of zij adviseert bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.”

Wanneer spreken we over grensoverschrijdend gedrag? Dat staat beschreven in de gedragscodes van WWSV, waaraan elk clublid gebonden is.

Wie vragen heeft over, of zelf met iets zit rond grensoverschrijdend gedrag, kan altijd contact opnemen met