RYCB-Race & Rescue: opleiding

Praktijklessen en examens aan boord van de RYCB-RnR Rigid Inflatable Boats (RIBs)

Deze RIBs zijn per definitie zeer geschikt voor de praktijkstages en toetsen die vereist zijn voor het bekomen van het Beperkt en/of  Algemeen Stuurbrevet en of Yachtman Motor-brevet. Deze brevetten zijn verplicht voor stuurlui (in spé) die met een gemotoriseerd pleziervaartuig willen varen dat snelheden boven de 20 km/u kan halen

  • Kennismaking met boot, functies en uitrusting + werking
  • Voorbereiding op vertrek (gebruik landvasten, fenders, starten en reisplan)
  • Veilig en correct varen (samen varen, stroming, bebakening, veiligheid aan boord)
  • Voorbereiding op aanmeren