Vrijwilligers

Onze club hecht heel veel belang aan vrijwilligers en hun inzet. Zij zijn het kloppend hart van onze vereniging.

Daarom zetten we dit jaar een nieuwe structuur op poten. Het hoofdoel? Dat de vrijwilliger zich in onze club veilig, gewaardeerd en belangrijk voelt.

Heel deze operatie wordt aangestuurd door ons lid Paul Mallentjer die altijd openstaat voor suggesties en kritiek.

U kan hem bereiken via e-mail: p.h.mallentjer@skynet.be

Ook niet-leden en bestuursleden kunnen werken als vrijwilliger.