EmergenSea – Pleziervaart door het Port of Antwerp – Bruges havengebied in Antwerpen

Vesel Traffic Services Port of Antwerp - Bruges

Pleziervaart-richtlijnen om door het Antwerpse havengebied naar de Jachthaven Antwerpen Willemdok te varen.

De pleziervaart in het havengebied is beperkt tot de doorvaart van het gebied op rechteroever via de kortste weg van de Noordlandbrug naar de Stadshaven of het Albertkanaal en omgekeerd.


VTS-verkeersleider/instructor Robin Capiaux van Port of Antwerp – Bruges (POA-B) overliep op EmergenSea de belangrijkste aandachtspunten.

De pleziervaart in het Antwerpse havengebied…

Port of Antwerp Bruges
 • Bereidt haar reis goed voor
 • Raadpleegt
  • de meeste actuele situatie bij de Nautische Berichten van de POA-B KLIK HIER
  • de POA-B reglementen en verordeningen KLIK HIER
 • Vraagt op voorhand een FD-nummer aan via website Jachthaven Antwerpen Willemdok: KLIK HIER OF telefonisch +32 (0)32 297 122
 • Meldt zich aan bij het meldpunt dokken eens ze het havengebied invaren, (liefst nog ervoor)
  • Vanaf Schelde Rijnkanaal: VHF 60
  • Vanaf Albertkanaal/stadshaven: VHF 20
   • Inclusief vermelding van het FD-nummer en de herkomst, de bestemming, het aantal opvarenden en de aard van de reis. Er worden geen kosten aangerekend.
Port of Antwerp Bruges Sluisbediening
 • Mag de POA-B sluizen niet gebruiken, met uitzondering van de Van Cauwelaertsluis richting Schelde naar de dokken en vice-versa onder deze voorwaarden:
  • Enkel wanneer de Kattendijksluis technisch buiten dienst is. Gebeurd uitsluitend op zaterdag en zondag en bij daglicht.
  • Beroepsvaart gaat voor.
  • Aanmelden twee uur voor aankomst bij de sluis via VHF 71 of telefonisch +32 3 229 71 47 met opgave van FD-nummer.
 • Mag niet aanmeren aan de kaaien.
 • Is verplicht een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren en een AIS-transponder klasse B. (De AIS-app op mobiele telecomnetwerken volstaat niet.)
 • De pleziervaartschipper moet een ICC bezitten of het Beperkt Stuurbrevet of gelijkwaardig buitenlands brevet.

DOORVAART PLEZIERVAART IN KONVOOI

Aanvulling van artikel 6.4 – Binnenvaart en 8.1.17 – AIS-gebruik uit de Havenpolitieverordening (HPV)

Scheepvaartverkeer Port of Antwerp - Bruges

Port of Antwerp – Bruges laat de doorvaart van haar havengebied toe voor jachten zonder AIS installatie op voorwaarde dat dit in konvooi gebeurt en onder begeleiding van met AIS Transponder uitgeruste jachten.

 • Het eerste en laatste vaartuig van het konvooi dient verplicht over een correct werkende AIS-installatie (minimum type B) te beschikken.
 • Minstens 1 week op voorhand entry- en exitpunt, ETA-entry, lijst met alle schepen in het konvooi met opgave FD-nummer en welke vaartuigen niet beschikken over werkende AIS-installatie via mail bezorgen aan toelatingen.hkd@portofantwerpbruges.com.
 • Marifoonverplichting blijft strikt gelden, alsook de overige voorwaarden voor pleziervaart.
 • VHF-melding bij het in- en uitvaren van de haven voor registratie van de reis van alle vaartuigen dient te gebeuren door 1 gezagvoerder.
 • VHF-melding bij VTS (sector) en passage brug(gen) kan door de gezagvoerder van het eerste vaartuig gebeuren voor het gehele konvooi. Uitluisteren en antwoorden dient per schip te gebeuren.
 • De doorvaart van het konvooi kan enkel worden toegelaten bij daglicht.

Er wordt streng gehandhaafd op de marifoonverplichting en deelname aan het VTS-verkeer op de verschillende VHF-kanalen.

Contactpersoon: VTS – POA-B: +32 03 22 72 50

ICOM by BoBat

Vessel Traffic Services informeert, begeleidt, organiseert en staat de scheepvaart bij

Haven: sectoren en route

VTS POA-B deelt het havengebied op rechteroever in drie sectoren: Polder (VHF 02), Donk (VHF 22) en Weel. (VHF 62). Bij het passeren van de ene sector naar de andere is de pleziervaart verplicht om dit te melden aan de betreffende VTS POA-B sectoren. Houd de meldingen kort en functioneel.

Polder: Tussen Lillobrug en het Schelderijnkanaal.

Meldingen:       

 • +/- 200m voor de monding van Schelderijnkanaal
 • Onder/net voorbij Lillobrug. 

Donk: Lillobrug, de denkbeeldige lijn tussen k240-k415 (halverwege Hansadok), Boudewijnsluis en van Cauwelaertssluis

Meldingen:        

 • Onder/net voorbij Lillobrug
 • Ter hoogte van de grens 240/415
 • Net voor losvallen/verlaten van de sluis

Weel: denkbeeldige lijn tussen K240-415, Straatsburgbrug en Siberiabrug.

Meldingen vanaf scheepvaartbegeleiding (1sept?):

 • Net voor het verlaten van Kattendijkdok
 • Bij het passeren van de Straatsburgbrug
 • Ter hoogte van de grens 240/415

In sector Weel is nog geen actieve scheepvaartbegeleiding.  Maar het ship-ship radioverkeer dient te gebeuren op VHF62.  De start van de VTS in sector Weel is afhankelijk van de Oosterweelwerken en is voorlopig op 1 september 23 vastgelegd. Deze communicatie volgt nog.

Het afmelden bij het verlaten van de sector dient niet te gebeuren om overbelasting van het VHF-kanaal te vermijden.

De reglementaire voorkeurroute van noord naar zuid

Vanuit de Van Cauwelaertsluis -> Hansadok -> 5de Havendok ->  Noordkasteelbruggen -> Amerikadok – (of vanuit Albertkanaal) -> Siberiabrug naar Jachthaven Antwerpen Willemdok. (Of omgekeerde richting)
Jachten die wachten op de draaitijden van de Siberiabrug om naar het Stadshavengebied en de Jachthaven Antwerpen Willemdok te varen kunnen gebruik maken van de wachtplaatsen aan K62 (Oostelijk van de brug).
Spertijden van de bruggen in het POA-B gebied KLIK HIER

VHF-kanalen van Siberiabrug – Londonbrug – Mexicobrug – Nassaubrug = VHF 69
(ook Kattendijksluis = toegang naar Jachthaven Antwerpen Willemdok via de Stadshaven)

Meer over Jachthaven Antwerpen Willemdok KLIK HIER

Vragen?

Mail naar: VTS@portofantwerpbruges.com

Jachthavens Antwerpen

Voor pleziervaart is Jachthaven Antwerpen Linkeroever is steeds vlot bereikbaar. Lees hier meer.

Pleziervaart buiten het POA-B gebied – Stadshaven

Afwijking: jachten die vanaf de Schelde komen, passeren bij voorkeur de Kattendijksluis en varen daarna via de Stadshaven naar Jachthaven Antwerpen Willemdok.  De bevoegdheden van de Stadshaven en die van het POA-B gebied zijn gescheiden. Wie deze route volgt, is niet verplicht een FD-nummer aan te vragen. Meer over de Stadshaven en de bediening van de Kattendijksluis: KLIK HIER

Foto’s copyright: Port of Antwerp – Bruges + PDJ