Het razende RYCB-Race & Rescue jaar

RYCB-Race & Rescue

RYCB Race & Rescueteam kijkt terug op een druk 2023

Het ging RYCB Race & Rescue voor de wind in 2023.
Niet alleen buigt het team zich over een bomvolle agenda, maar ook op duizenden draaiuren van de buitenboormotoren, op lange verplaatsingen en geslaagde maar niet altijd eenvoudige operaties. De sfeer in het team wordt regelmatig genoemd als een van de drijfveren, plus dat er altijd iets kan geleerd worden. R&R ‘squadron leader’ Wim Peleman is in de wolken over alle medewerkers, over de geboekte resultaten en trekt de registers van het zinderende 2023 open.  

Bij zowat bij alle belangrijke zeilwedstrijden, maar ook bij enkele grote recreatie-evenementen schoot het Race & Rescue Team het voorbije jaar in actie. In totaal waren dat 40 events, wedstrijden, watermanifestaties, demo’s, oefeningen en zo meer. Gemiddeld waren er daarbij 3,2 ribs per evenement op het water. Iedere RIB van het team was daardoor 122 dagen in dienst.

Dat het daarbij allemaal niet koek en ei was, heeft de wat oudere RIB uit de R&R vloot, de Harry ondervonden. De boot werd bij de start van de Huysman Antwerp Race door een zeiljacht in de flank aangevaren. Gevolg: drijflichaam gescheurd, gat in de romp achteraan stuurboord, achterste jockey-seat beschadigd, handvat console afgerukt, A-frame en schroef beschadigd.

RYCB-Race & Rescue Wim Peleman

Ook de Wally’s van het Galgenweel lagen niet stil: zij werden alleen voor de begeleiding van wedstrijden 25 dagen ingezet. Dat is exclusief de begeleiding van de zeilstages bij de zeilschool. In totaal verzorgden alle R&R mensen samen 679 dagen de organisatie op het water en/of  de assistentie. Wim Peleman (foto) leidt het 70-koppig team van vrijwilligers. 

Om de samenwerking vlot te laten verlopen rekent hij op drie teamleaders: Tim Mannaerts voor het materiaal, Sven Onghena voor de operaties op het water en Pierre-Philippe Gillard voor de wedstrijden. Marc Van den Bulck volgt de administratie en de rekeningen op. Ieder van hen werkt nauw samen met alle medewerkers, zodat alles vanaf de planning voor-, tot bij de evaluatie na het event vlot verloopt.

Operationele pijlers

“De werking van RYCB Race & Rescue steunt op 3 pijlers,” zegt Wim Peleman. “Eén: de organisatie en omkadering van de eigen RYCB-zeilwedstrijden, zowel op het Galgenweel, op de Schelde als in het Deltagebied. Twee: de events die RYCB samen met andere clubs organiseert. Drie, de grote hap: de events waarbij het RYCB R&R team wordt ingeschakeld omwille van hun deskundigheid. Met andere woorden: in opdracht voor derden.”.

Vragen om wat voorbeelden te geven is zoveel als het debiet van de Niagara waterval proberen te meten in een regenachtige week: “Assisteren bij oefeningen van SPN, of van de Hogere Zeevaartschool maar ook heavy duty operaties bij bijvoorbeeld het beveiligen bij het aan wal brengen van telecomkabels uit het Verenigd Koninkrijk. R&R verzorgt de oppervlakteredding bij het vuurwerk op de Schelde, bij de zeilnummers van de Special Olympics, de Ocean Sprint Race in Scheveningen, verschillende OBK’s op het Galgenweel en in Zeeland, Nieuwpoortweek en het WK Cadet. Voor de Belgian Double Triatlon op het kanaal in Tildonk stonden we in voor de hele nautische omkadering. Zo zetten we duikers in om het tracé waarin gezwommen zou worden nauwkeurig te sweepen zodat de atleten geen hinder zouden ondervinden. Voor volgend jaar staat de hernieuwde Drakenbootrace terug op het programma.”

Tel daarbij dat het team zelf haar trainingen organiseert, al dan niet samen met andere gespecialiseerde organisaties, zoals voor de oppervlakteredding of de SAR-opleiding. Een nevenprogramma van het team is dan weer de EmergenSEA maritime first aid course en de combinatie Veiligheidsdag/Emergensea. Na het succes van de eerste editie in februari j.l. wordt er werk gemaakt van een nog meer interactieve tweede editie op 3 februari 24.  

Middelen

RYCB-Race & Rescue kan alleen maar goed functioneren als het team het beste materiaal kan inzetten. Iedereen uit het team staat daar zelf voor in: er is een logboeksysteem ingevoerd met een duidelijke inventaris en er zijn afspraken gemaakt zodat iedereen altijd de nodige spullen gebruiksklaar op de juiste plekken kan vinden.

Binnen het team zijn er meerdere vrijwilligers beslagen genoeg om alle materiaal te onderhouden en -waar nodig- te herstellen. De thuisbasis voor alle materiaal maar ook de voertuigen is en blijft RYCB Schelde, in de Belgica loods is een ruimte gereserveerd.

Na de aanvaring met de 20 jaar oude RIB Harry is er een principieel akkoord om hem te vervangen door een nieuwe Tornado 6.9. Die krijgt een performante Suzuki 200P aan de transom. Er komen verplaatsbare jockey seats voor de console. Dat maakt de boot veelzijdiger, zoals voor het vervoeren van al dan niet gekwetste (liggende) slachtoffers, vaar opleidingen, startschip, enz..   Momenteel zijn de onderhandelingen met de gekende sponsoren en de verzekering volop aan de gang.