EmergenSEA Maritime First Aid Course gestart

Help, wat is eerste hulp feitelijk?

Het begint bij durven handelen. Wat doe jij als je iemand op de grond ziet liggen? Loop je weg? Haal je hulp? Of stap je er op af? Hoe zelfredzaam ben jij? Vragen stel je best voor je de landvasten losgooit. Want nooddiensten zijn doorgaans snel ter plaatse bij ongevallen op de weg of in huis, op een boot is dat toch wel even anders.
Eerste hulp dat is inschatten wat er gebeurd is, prioritiseren van hulp, vermijden van erger, alarmeren, het lijden verminderen en herstel bevorderen.

Uit navraag bij deelnemers aan een voorgaande EmergenSEA-sessie bleek dat de overgrote meerderheid van de pleziervaarders uitkijken naar de juiste voorbereiding zodat ze correct bij ongevallen kunnen ingrijpen. Dit was het signaal dat een EHBO-cursus met sterke nautische accenten zinvol is.

Murphy, het bemanningslid dat je liever niet aan boord hebt

EmergenSEA Maritime First Aid Course, een zelfverklaard hersenspinsel van Dr. Pieter Mertens, ging op 28 oktober j.l. van start. Op het programma: reanimatietechnieken met in begrip van defibrillatie, wondzorg technieken, herkennen en behandelen van acute aandoeningen zoals beroerte en hartaanval, omgaan met een drenkeling, de juridische context van de Epipen en veel meer.

Anders dan bij een gebruikelijke EHBO cursus staat alles van deze driedaagse in een nautisch daglicht. Een hartaanval op het land blijft een hartaanval op het water, maar er komen heel wat meer logistieke uitdagingen bij kijken. Interventietijden kunnen best lang zijn en hoeveel tijd kruipt er in doorvaren naar de volgende aanmeerplaats of terugkeren?  

Nautische aspecten

EmergenSEA course

De EmergenSEA-lesgevers leggen de nadruk op het inschatten van risico’s. Hebben we Search and Rescue assistentie nodig om een slachtoffer dringend te evacueren? En vooral: wat kunnen we zelf doen in de wetenschap dat we nog zeker enkele uren onderweg zijn? Specifiek voor de yachtlui op zee staan er ook hechttechnieken op het programma.

De klemtoon van EmergenSEA ligt op actief deelnemen. Simulaties, levensechte situaties van aandoeningen of letsels, stimuleren het inschatten van de situatie en handelen naar best vermogen. Zo komen de cursisten uit hun comfortzone en activeren ze de juiste reflexen.  

Watersporters en pleziervaarders

De EmergenSEA Maritime First Aid Course is er voor zeilers, duikers, kajakvaarders, wind- of kitesurfers, wakeboarders, … . Iedereen is welkom.

EmergenSEA

We zijn erkend door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dat betekent dat de certificaten gelijkgesteld worden aan die van bedrijfs-eerstehulpverlener.

Certificaten

EmergenSEA biedt de kans om het gepaste examen af te leggen zodat je het certificaat kan behalen.  Dat verloopt na één jaar, maar blijft geldig als je jaarlijks een bijscholing volgt van 4u.

Op middellange termijn zoeken we ook erkenning te bekomen van FOD mobiliteit in het kader van de Safety & Sea survival training die op korte termijn verplicht zal worden voor de Yachtman in wording. Ook streven we de erkenning na van RYA op vlak van First Aid en van World Sailing om Offshore Racing deelnemers te kunnen faciliteren.

Voorgeschiedenis

Dr. Pieter Mertens versterkte het RYCB-Race & Rescueteam toen het de Antwerp Race en de Schelderegatta begeleidde. Samen met Tim Mannaerts en Sven Onghena, de trekkers van dit team, bedacht hij een medische uitbreiding van de Rescue opdracht. Het symposium “Is er een dokter aan boord?” van de Medical Yachting Club in 2014 gaf inspiratie voor wat nu EmergenSEA is.

In februari koppelde diverse nautische overheidsdiensten, onder impuls van de FOD Mobiliteit / Scheepvaart / Pleziervaart, haar Veiligheidsdag aan EmergenSEA. Naast de infosessies van de Scheepvaart inspectie, de Scheepvaart Politie, het BIPT, het MRCC, de FOD leefmilieu e.a. waren er workshops met reddingsvlot en reddingsvest-oefeningen, demo’s reddend lijnwerpen, het juiste gebruik van brandbestrijdings- en pyrotechnische middelen enz..

De volgende EmergenSEA course

De volgende EmergenSEA cursus start op 24 februari 2024, met vervolg cursusdagen op  2 en 16 maart telkens van 08u00 tot 17u00. Op 30 maart 2024 wordt in de voormiddag het examen afgenomen.

Lees hier meer over de EmergenSEA Maritime First Aid Course en schrijf meteen in voor de cursusdagen 2024