Wie komt in aanmerking als vrijwilliger?

 • Voor wie?

  • M/V/O vanaf 16 jaar
  • Je mag
   • werkloos zijn, vraag een attest bij de RVA. 
   • bruggepensioneerde zijn, vul het formulier C45B in en breng dit binnen bij RVA
   • in ziekteverlof of werk onbekwaam zijn mits een toelating adviserend geneesheer
   • leefloon van het OCMW  ontvangen als je jouw dossierbeheerder inlicht
   • niet Belg zijn, als je burger bent van een EU-lidstaat of als je een geldige verblijfsvergunning hebt
 • Wanneer ben ik een vrijwilliger?

  • Inzet voor jouw organisatie
  • Jouw inzet is gratis
  • Jouw inzet is vrijwillig
 • De vrijwilliger kan

  • in meer dan een vereniging vrijwilligerswerk verrichten
  • vrijwilligerswerk doen als lid van de vereniging
  • vrijwilligerswerk doen als bestuurder van de vereniging 
  • vrijwilligerswerk doen zonder lid te zijn van de vereniging