Wie is vrijwilliger?

 • Wie mag vrijwilligen ?
  • 16 jaar zijn
  • Werkloos ?        toelating RVA
  • Bruggepensioneerde ?   formulier C45B invullen en binnenbrengen bij RVA
  • Ziek – uitkering mutualiteit ?     toelating adviserend geneesheer
  • Leefloon OCMW ?   dossierbeheerder inlichten
  • Vreemdeling ?  lid EU geen probleem of  geldige verblijfsvergunning
 • Wanneer ben ik een vrijwilliger ?
  • Inzet voor jouw organisatie
  • Jouw inzet is gratis
  • Jouw inzet is vrijwillig
 • Waar mag ik vrijwilligen ?
  • Bij de RYCB geen probleem, we zijn met alles in orde.
 • Kan ik in meer als 1 organisatie vrijwilliger zijn ?   JA
 • Kan ik vrijuwilliger én lid zijn van de vereniging ?  JA
 • Kan ik vrijwilligen ZONDER lid te zijn van RYCB : JA
 • Kan ik bestuurder zijn van de vzw èn vrijwilligen ?  JA  (ook de voorzitter is een vrijwilliger! )