Watersportverbod op Galgenweel

Wekelijks neemt de Vlaamse Milieumaatschappij, op aangeven van het Agentschap Zorg & Gezondheid, afdeling preventief gezondheidsbeleid, waterstalen van het Galgenweel. Recente resultaten zijn door een te hoge concentratie van de Echerichia Coli bacteriën ‘niet goed’. Die bacteriën zijn inwendig actief bij het verteren bij mens en dier, maar ze kunnen ook aandoeningen veroorzaken buiten het darmstelsel.

Politieverordening

De burgemeester van Antwerpen vaardigde daarop een politieverordening uit die niet alleen zwemmen in het Galgenweel verbiedt, maar ook ieder contact met dit water voorkomt. Dit betekent dat zeilen, (wind)surfen, foilen, wakeboarden, suppen en/of vissen verboden zijn.

Dit algemeen watergerelateerd recreatieverbod geldt vanaf heden en zal pas opgeheven worden van zodra de waterkwaliteit van het Galgenweel minstens voldoet aan de toetsingswaarden voor ‘aanvaardbare’ actuele waterkwaliteit of wanneer uit de staalnames van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de actuele zwemwaterkwaliteit minstens terug ‘aanvaardbaar’ is.

Er zullen verbodsborden worden geïnstalleerd rondom het Galgenweel.

Zeilen voorlopig op non-actief

Hierdoor kunnen de zeilschoolstages, de trainingen, de G-zeildagen en de G-zeil trainingen voorlopig niet plaatshebben. Ze kunnen terug starten wanneer de geldende verbodsbepaling wordt opgeheven.

Volgende stappen

Alle watersportverenigingen aan het Galgenweel dringen er bij de Vlaamse overheidsdiensten  op aan om zo snel mogelijk nieuwe stalen te nemen op diverse kritieke locaties over het Galgenweel. Dit zal toelaten om een beter en geactualiseerd beeld te krijgen van de waterkwaliteit. Het zal ook toelaten om alle zeilers beter op de hoogte te houden.

Invloed op de zeilschoolcursussen

Indien dit verbod de eerstvolgende dagen aanhoudt en de cursussen van de RYCB-zeilschool daardoor niet zouden kunnen plaatshebben, zal het deelnamegeld aan de betrokken deelnemers (hun ouders) worden teruggestort.