Van alarmerende- naar zwemwaterkwaliteit: oeps, meetfoutje

Na een alarmerende analyse op 8 augustus van het staal van het Galgenweelwater, volgde op 17 augustus een Verordening van de Antwerpse politie. Die verbood alle vormen van watersport op en in het Galgenweel ‘tot nader order’. Nauwelijks een week later ging het van ‘gevaar voor de gezondheid’ naar ‘uitstekend zwemwater’. Zouden mirakels dan toch bestaan, of is er iets anders aan de knikker?

2000 KVE/100 ml boven toegestane limiet

De dienst Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid had immers een overmatig grote aanwezigheid van de Echerichia Coli bacteriën in het staal gevonden, tweeduizend eenheden boven de toegestane maximumwaarde van tweeduizend. Daardoor gingen één voor één de alarmbellen bij diverse Vlaamse en Stedelijke overheidsdiensten rinkelen, en kwam er de dag voor de laatste veertiendaagse van de VEZEGA-zeilscholen dit algemeen watersportverbod.

Zwemverbod: ja of nee?

Nochtans hanteerde de beheerder, de Vlaamse Waterweg, al jarenlang een zwemverbod in het Galgenweel. Op alle Galgenweeloevers staan duidelijke verbodsborden. Het zwemmen zou dus eerder een recente uitzondering geweest zijn, op vraag van Stad Antwerpen. Zorg en Gezondheid gaf na het meetresultaat een verbod op alle activiteiten in het water (waterski, vissen, duiken enz.) maar niet op het water, zoals zeilen.

Meetplek

Waterkwaliteit Galgenweel

Bij de volgende staalname, een week later, was de hoeveelheid van de bacterie verrassend gedaald tot ver onder het minimum toelaatbare niveau. Van 4000 eenheden ging het nieuwe resultaat naar 70. Zorg en Gezondheid gaf meteen groen licht: het Galgenweelwater is OK om in te zwemmen.
De verbazing kon nauwelijks groter zijn. VEZEGA en de watersportvereniging riepen opnieuw ‘all hens on deck’ om de cursisten en hun ouders zo snel mogelijk op de hoogte te brengen dat de eerder afgeblazen zeilcursussen nu tóch zouden doorgaan. Bovendien had de Vlaamse Waterweg de spuisluis naar de Schelde geopend. Het is zeer de vraag of het debiet van deze kleine ‘duiker’ voldoende is om het zogenaamd gecontamineerde water van de 40 hectare grote brakwaterplas met een gemiddelde diept van 3 meter radicaal en in zo’n korte tijd te verversen.

Fauna

Toen bleek dat de eerste staalname was gebeurd in de rietkraag van de zijarm van het Galgenweel, waar de wakeboardkabelbaan is gevestigd. In die rietkraag wemelt het van oeverleven, inclusief grote populaties watervogels. Dus is de aanwezigheid van excrementen in die zone met haast stilstaand water nauwelijks te ontwijken.

De tweede staalname zou op de afgesproken plaats, aan de steiger van de kabelbaan zijn genomen, dus verder van die rietkraag weg.

Moraal van het verhaal: de waterkwaliteit van het Galgenweel is uitstekend

VEZEGA en de watersportverenigingen ijveren voor een gezonde plas waarop zonder hinder kan gerecreëerd en gesport kan worden, en waar iedereen onbezorgd kan leren zeilen. Dat gebeurt bij voorkeur in nauw overleg met alle betrokken partijen.