Wat willen we nu hoe men in 2051 over de RYCB denkt?

HOE VER STAAN WE MET DE ONTWIKKELING VAN VISIE EN MISSIE VAN DE RYCB? CARL WINTERS, RYCB-voorzitter, LAAT U ACHTER DE SCHERMEN MEEKIJKEN.

Dit voorjaar lanceerde ik een overleg onder clubleden om na te denken over de toekomst van de club. We zijn een diverse club met vele afdelingen en programma’s die hoofdzakelijk op vrijwilligerswerk en initiatief draait. In deze turbulente tijden is het goed om verder te kijken dan het einde van een kalender- of boekhoudkundig jaar.

Het is nu hoog tijd om te bepalen wat de koers voor de toekomst is

We gaven ons tijd tot eind van dit jaar om een eerste evaluatie te maken. Bedoeling is om met die wetenschap aan de slag te gaan vanaf 2022. Ik wil dan zeker ook de 11 deelnemers aan deze denkoefening van harte danken voor de vele uurtjes dat we in video meetings samen ideeën bespraken.

Hoever staan we?

We selecteerden vijf speerpunten om in de verschillende meetings over te brainstormen. Per speerpunt werden de waardevolste ideeën weerhouden. Deze ideeën worden dan later meegenomen om tot onze visie & missie te komen.

Instroom nieuwe leden.
Hoe van onze Jachthavens veel meer dan steigers met ligplaatsen maken?
Moeten we het activiteitenaanbod verbreden of versmallen?
Hoe zien we de toekomst van de watersport in Antwerpen (Galgenweel en Schelde)?
Hoe komen we bovenaan in het ruime aanbod voor de vrijetijdsconsument?

We houden er uiteraard rekening mee dat we een vereniging zijn waar sport en sociaal contact erg belangrijk zijn en waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn.

Zelfkennis, jeugd, dienstverlening en plezier

Een greep uit de elementen die onze gesprekken tot nu toe opleverden.
Dat we onze leden niet goed genoeg kennen, dat we niet goed weten waarom men bij ons komt, dat de drempel mogelijk te hoog is, dat we ons aanbod goed moeten afstemmen op wat men verwacht, dat we de jeugd meer bij werking van de club moeten betrekken en vooral ook niet vergeten dat het in hoofdzaak plezierig moet zijn.
Niet echt wereldschokkend maar wel een bevestiging van verspreid buikgevoel.

Convergerende lijnen

In de volgende maanden werken we verder. In de loop van het voorjaar komen we met onze visie waaraan we gerichte acties kunnen koppelen. Het is een interessante oefening en het ziet er naar uit dat dat zo blijft.

Uiteraard is het leuk dit allemaal uit te denken. Communicatie de rode draad die door alles heen loopt of verbindt. Sinds begin dit jaar werken we eraan. De resultaten zijn merkbaar bij de clubactiviteiten.

Jullie inspirerende en positieve reacties motiveren ons om er met nog meer goesting verder aan te werken.  

Carl Winters
Voorzitter RYCB

Reacties zijn altijd welkom via voorzitter@rycb.be of communicatie@rycb.be