VEZEGA vindt watersportverbod Galgenweel veel te draconische ingreep

VEZEGA, de koepel die de watersportverenigingen aan het Galgenweel in Antwerpen L.O. vertegenwoordigt, vindt de politieverordening die de burgemeester uitgevaardigde op zijn minst overdreven. De politieverordening verbiedt alle watersport en waterrecreatie op en in het Galgenweel water tot nader order. Ze moet het risico op contaminatie van zwemmers door de grote hoeveelheid aan Echerichia Coli bacteriën voorkomen.  
VEZEGA zegt verrast te zijn door deze maatregel en vraag zich af waarom die strenger moet zijn dan de richtlijn die het Departement Zorg van de administratie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voorschrijft. Bovendien paralyseert dit verbod de werking van de zeilscholen van de clubs knal in het topseizoen. De koepel vindt deze maatregel dan ook ongefundeerd en disproportioneel.

Het Departement Zorg en de Vlaamse Milieu Maatschappij verbieden enkel het zwemmen, duiken, windsurfen en waterskiën omdat die aan de VLAREM-normen moeten voldoen. Het zeilverbod is een inschatting van de lokale overheid.

Geen zwemvijver, wel een zeilplas

Lees verder onder de illustratie

Op het Galgenweel geldt een algemeen zwemverbod. Het grootste brakwatermeer van Vlaanderen is voorbehouden aan de watersport en de waterrecreatie, hoofdzakelijk zeilen in open bootjes. Behalve bij kapseizen komen de beginnende en de ervaren zeilers niet in het water, zegt VEZEGA. De clubs doen er alles aan dat de zeilers alle hygiënische maatregelen nemen zoals handen wassen en het materiaal dat in het Galgenweelwater heeft gelegen grondig schoon te maken.  Kapseisoefeningen doen de zeilschoolcursisten al de hele zomer niet meer.
Alle clubs bevelen hun leden-cursisten ook aan om van de douches gebruik te maken na het zeilen. Sinds het begin van het zeilseizoen, deze zomer, zijn er geen meldingen geweest van ziekte of infecties bij de zeilers, noch bij de cursisten van de zeilscholen.

Methodiek

De staalnames zijn er gekomen nadat Stad Antwerpen een triatlon activiteit op het Galgenweel goedkeurde. Deze instemming ging tegen het negatief advies in van Vlaamse Waterweg nv die het Galgenweel beheert.
VEZEGA vraagt zich af of de stalen over het hele oppervlak van 40 hectare van het Galgenweel zijn genomen, of enkel beperkt tot bij het strand in de westelijke hoek. De organisatie dringt dan ook aan om stalen te nemen over de hele oppervlakte en dus zeker ook in de zones waar de zeilers het meest actief zijn. Bovendien, zo wijst VEZEGA erop, zal een minimum van vijf stalen over het hele Galgenweel vanuit statisch oogpunt een correcter zicht geven op de situatie.

Oorzaak

In een krantenartikel suggereert burgemeester Bart de Wever dat de oorzaak van deze overvloed aan Echerichia Coli bacteriën wel eens overlopende rioleringen zou kunnen zijn.

VEZEGA benadrukt dat de sanitaire installaties van de watersportclubs VVW, SRNA, KLYC, SODIPA en RYCB al enkele jaren op basis van gescheiden afwateringssystemen werken en dat daarbij grijs en zwart water naar de hoofdriolering van de Beatrijslaan wordt opgepompt. De bestanden van watervogels is in handen van een gebalanceerd beheer.

Zeilscholen bedreigd

Om de laatste twee zeilschoolweken voor schoolgaande jeugd niet te hypothekeren, maar ook het perspectief aan diverse andere sport-(wedstrijd) en recreatie activiteiten te vrijwaren vraagt VEZEGA om nauw betrokken te worden en blijven bij de volgende stappen, zoals het nemen van stalen en het communiceren van de analyses. VEZEGA is verheugd dat de Vlaamse Waterweg intussen al wel begonnen is om de spuisluis tussen het Galgenweel en de Schelde bij de juiste waterstanden open te zetten, zodat het water wordt ververst.

De koepel wil meewerken aan de beste voorwaarden zodat iedereen in optimale omstandigheden van watersport en waterrecreatie op en aan het Galgenweel kan genieten. De clubs zien de plas dan ook de kweekvijver voor de komende generaties zeilers, zeilsters en G-zeilers.