Veerse Meer terug naar zomerpeil vanaf 26 maart

Vanaf vrijdag 26 maart 2021 wordt het waterpeil van het Veerse meer weer opgevoerd  naar het zomerniveau. Dit zou tegen 31 maart bereikt zijn.

Het peil op het Veerse Meer kan in de zomerperiode fluctueren tussen N.A.P. 0 m. en N.A.P. – 0,10 m.

Bij extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd. Hierdoor ontstaat een buffer om het overtollige water uit de polders af te voeren. Dit zogenaamde ‘noodpeil’ zal tijdig aan betrokkenen bekend worden gemaakt.

Katse heule

Het aan- en afvoeren van het water gaat via de doorlaat  “Katse Heule” in de Zandkreekdam. Hierdoor kan de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam naar verwachting volledig blijven benutten.

Bebakening aangepast

Bij het nivelleren naar het zomerpeil komen ook de aanvullende markeringen voor de recreatievaart en de snelvaartgebieden op het Veerse Meer terug.

Meer info  
Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat. Tel: +31 (0)800-8002.
Zie ook www.vaarweginformatie.nl  

Foto Zandkreekdam: Delta expertise