Toegang Jachthaven Antwerpen Willemdok 2021

Jachthaven Antwerpen Willemdok blijft bereikbaar ondanks stremming van Port of Antwerp-sluizen

Stadshaven Antwerpen
Stadshavengebied Antwerpen

Port of Antwerp / Haven van Antwerpen laat de geen pleziervaart meer toe in de Scheldesluizen.

De Royersluis en de Boudewijnsluis zijn gestremd.

De pleziervaart volgt best alternatieve routes om van- of naar de Schelde te varen, vanuit- of naar het Stadshavengebied.

De pleziervaart volgt best deze routes om

  • naar (en van) Jachthaven Antwerpen Willemdok te varen,
  • naar en van de jachthavens in het Kempisch dok te varen
  • door te varen van / naar het Albert en of Schelde-Rijn kanaal.

Van en naar de Schelde is het Stadshavengebied bereikbaar via de Kattendijksluis.

Meer info over de Antwerpse Stadshaven en de bediening van de Kattendijksluis

Meer info over Jachthaven Antwerpen Willemdok

Jachthaven Antwerpen Willemdok

Jachten die naar het Kempisch dok willen varen kunnen via de Kattendijksluis en onder de Siberiaburg varen. Eventueel kan ruim op voorhand een bediening van de Mexicobruggen bij de Stadshavendienst worden aangevraagd.

Jachten die willen doorvaren van / naar het Schelde-Rijn Kanaal via de Noordlandbrug en/of naar het Albertkanaal worden geacht de kortste route te nemen, steeds stuurboordwal te houden, nergens aan te meren en niet te stoppen zonder toelating.
Doorvaarhoogte Noordlandbrug: 9m.

Communicatie

Lijst met VHF kanalen en telefoonnummers van cruciale posten in het hele havengebied (Jachthaven Willemdok / Stadshaven / Port of Antwerp)