Waar moet de Antwerpse watersport volgens jou naartoe?

Honderdzeventig jaar na de eerste wedstrijden op de Schelde staat de Royal Yacht Club van België voor heel belangrijke keuzes. Jouw stem is belangrijk om een haalbare, beloftevolle koers te helpen uitstippelen.

Lees meer