Visie en missie

Wat willen we nu hoe men in 2051 over de RYCB denkt?

HOE VER STAAN WE MET DE ONTWIKKELING VAN VISIE EN MISSIE VAN DE RYCB? CARL WINTERS, RYCB-voorzitter, LAAT U ACHTER…

Lees meer