Vermijd de werken in de Prinses Elisabeth windzone / Noordzee

Elia bouwt een energie-eiland in het Belgisch deel van de Noordzee. De pleziervaart wordt aanbevolen deze zone te vermijden. Hoogspanningsnetbeheerder…

Lees meer