Schelderegatta: Harry Vanden Bergh

Zeilers zoals Harry Van den Bergh zijn zo actief in de zeilsport dat ze zelf hun legende creëren.

De Schelderegatta en de Scheldetour behoren tot zijn rijke watersporterfenis.

Scheldetour

Harry kreeg zeilen met de papalepel mee. Hij zeilde na WOII met zijn vader Jacques op de Donar. Jacques bouwde deze massief houten spitsgatter met Scandinavische lijnen zelf.

Jaar na jaar groeide Harry’s fascinatie voor het wedstrijdzeilen en de complexe eigenschappen die daarbij komen kijken. Zoals techniek, strategie, inzicht en doorzettingsvermogen. En een snel schip met een goede bemanning. Harry rekruteerde en inspireerde jongeren voortdurend. Ze kwamen aan boord als bemanning op de achtereenvolgende Donars, een zelfbouw IOR-one off, een snelle Bénéteau serieboot of een Laser 28 eenheidsklasse kielboot.

Harry wisselde professioneel werk in de watersportbranche af met talenttraining en competitiebegeleiding in de Optimist-klasse, en hij organiseerde talloze zeilevents. Met de Schelderegatta als summum. Altijd met volledige overgave, altijd met niet aflatende overredingskracht, altijd met meer dan één vleugje humor.

Terecht mag worden gezegd dat de Schelderegatta eigenlijk de ‘Harry Van den Bergh-regatta’ is waarbij hij ook de andere clubs mee achter het initiatief kon krijgen om er zo meer draagvlak voor te krijgen.

RYCB-Voorzitter Carl Winters: Thuis in zowat alle zeilverenigingen was hij ook een groot voorstander van gezamenlijke initiatieven en dan durfde het wel eens te botsen. Het was zijn aard maar het was steeds met de beste bedoelingen, met als doel de zeilers en zeilsport op de eerste plaats zetten.