RYCB-Zeilschool: de Optimist

Optimist

De Optimist is al vijfenzestig jaar lang de meest populaire eenzitter boot voor de allerjongsten. Erkende bouwers maken de boot in hout, polyester of polypropyleen, specifiek voor opleiding, ontspanning of (competitie-)sport.

DE R.Y.C.B. stelt twee types Optimisten ter beschikking van de zeilschoolpupillen: de eenvoudig uitgeruste polypropyleen versie en de sportievere polyesterversie. Beide types blijven altijd drijven.

RYCB-Zeilschool Optimist

Zeilers die Basis en Evolutie 1 cursussen volgen, stappen in de eenvoudiger versie. Pas als de cursist verder wil gaan in het zeilen en zelfs zich aan basiscompetitie wil wagen stapt zij/hij over naar de sportversie. Onze monitoren volgen de cursisten van dichtbij op, spotten talenten en adviseren hen (en natuurlijk de ouders) naarmate de zin in zeilhonger groeit.

De Optimist vaart met een zg. spriettuig (één mast, één zeil). De boot is door zijn vorm stabiel en junior schipper bedient de uitrusting intuïtief. (Roer, midzwaard, grootzeil). 

#jelevenlangzeilen

Optimist: lengte: 2,36 m || breedte 1,12 m  || midzwaard || grootzeil: 2,26 m²

Meer over de Optimist (Belgische Optimist eenheidsklasse vereniging)