Patrick Van den Bulck: 30 jaar bouwen en opbouwen

Patrick Van den Bulck werd op 30 juni gevierd als aftredend bestuurder van de Antwerpse Jachthavens. Dit is niet zomaar een bagatel. We sloten hier een uitzonderlijk sterk en uitermate constructief verhaal af dat voor Patrick begon in 1993. Patrick kennende is zijn betrokkenheid bij de havens en de RYCB verre van voorbij. Maar eerst dus zijn grote werken.

Na vele jaren vrijwilligerswerk nam Patrick Van den Bulck de dagelijkse leiding van de RYCB in handen. De opdracht was kort en krachtig: ‘Zorg ervoor dat de club opnieuw toonaangevend wordt in Antwerpen.’.

Niet zo makkelijk want de club stond er op dat moment financieel en materieel niet zo goed voor. Ik zie drie belangrijke, kenmerkende projecten die Patrick in die dertig jaar tot een goed einde heeft gebracht.

Jachthaven Antwerpen Linkeroever

In 1996 ging de toenmalige uitbater van de jachthaven, NIC, failliet. Een catastrofe voor de Antwerpse yachtingwereld, want zonder jachthaven werd het voortbestaan van de clubs ook bedreigd.

Camiel Paulus, de toenmalig provinciegouverneur die ook de intercommunale Imalso voorzat, belde Patrick. “Zorg ervoor dat de jachthaven een doorstart krijgt.”. Met hulp van bevriende bedrijven werd die doorstart gerealiseerd en kon een begin gemaakt worden van een urgente modernisering van infrastructuur zoals de steigers.

Dit kon alleen worden gerealiseerd door de aandeelhouders RYCB en KLYC duidelijk te maken dat er geen winsten zouden worden uitgekeerd maar dat er telkens geherinvesteerd zou worden in de jachthaven. Ook de bootbehandeling kreeg een upgrade en omdat RYCB deze dienstverlening overliet aan het bedrijf Jachthaven Antwerpen, vijzelde Patrick de inkomsten voor de Jachthaven Antwerpen op.  

Sinds enkele jaren veroorzaakten nieuwe ontwikkelingen rond de Scheldeboorden en het hele Linkeroevergebied, inclusief de dijkverhogingen volgens de SIGMA-plannen, voor heel wat zorgen.  Er zou een nieuwe sluis moeten komen maar de Vlaamse Waterweg kwam ook met nieuwe -weinig realistische- ideeën rond de concessie van de Jachthaven.

Op de valreep van Patricks managementstermijn legt de Vlaamse Waterweg een veel realistischer voorstel op tafel, waardoor hij met een gerust hart afstand kan nemen. Het voortbestaan van de jachthaven is verzekerd. Ook de plannen voor de Scheldeboorden houden rekening met de bijzondere locatie die de jachthaven is.

Jachthaven Antwerpen Willemdok

In 2000 kreeg het Eilandje-kwartier van Antwerpen een heuse boost met de opening van de Jachthaven Willemdok. Het voormalige ‘Grand Bassin’ is van de twee oudste en prachtig gesitueerde dokken in de stad. Als grote voorbeeld gold het Londense St.-Catherines Dock. Patrick organiseerde er een prospectiereis naartoe, waardoor de sceptische beleidsmensen meteen van idee veranderden. De haven was de start van een volledige transformatie: Vervallen pakhuizen werden prachtige appartementen en lofts, de woningen werden opgeknapt, de omgeving ging bruisen. Met de opening van het MAS als kers op de taart.

Jachthaven Antwerpen Willemdok werd snel een populaire pleziervaartbestemming en dus te klein. Naar voorbeeld van wat hij op Linkeroever deed, herinvesteerde Patrick hier ook de winst in meer steigers, zelfs een voor rondvaartboten. In enkele jaren verdrievoudigde het aantal ligplaatsen.

Ook boven het alsmaar mondainere Eilandje trokken zwarte wolken samen. Het aantal passanten viel recent sterk terug. Want de jachthaven hangt volkomen af van een vlotte toegang vanaf de Schelde via de Stadshaven – de Kattendijksluis, het Kattendijkdok, en het Verbindingsdok- of vanaf het Albertkanaal of de Schelde-Rijn verbinding via de dokken van Port of Antwerp-Bruges. Deze toegangen zijn -zacht uitgedrukt- niet altijd vanzelfsprekend. De Kattendijksluis is geregeld gestremd. De Royersluis is tot nader order door vernieuwing dicht. De zonder overleg ingevoerde strenge pleziervaartregels in het POA-B dokkengebied schrikt pleziervaarders af.
Regelmatig kwam Patrick in de media ‘zijn’ Willemdok met verve te verdedigen en de problemen aan te kaarten.

Gelukkig zien we ook dat overleg kan resulteren in oplossingen. We begrijpen ook wel dat in de dokken, beheerd door de POA-B, er regels moeten gelden om veiligheid te garanderen. We noteren met genoegen dat er toch al wel wat pleziervaartvriendelijkere bijsturingen kwamen sinds de invoering van de harde regelgeving vorig jaar.

Het Willemdok leed sterk onder de Corona-perikelen. Het aantal passanten blijft nog steeds ondermaats.  We rekenen op Stad Antwerpen -die de Stadshaven als recreatiegebied heeft erkend- om samen promotie te maken. Want de bemanningen van de bezoekende jachten -het merendeel Nederlanders- in Jachthaven Willemdok, staan ervoor bekend om heel graag te komen winkelen, van onze gastronomie te komen genieten de rijke cultuur te verkennen, kortom: te spenderen.   

RYCB-Clubgebouw

Zo rond 2007/2008 ontstonden de eerste schetsen van een nieuw RYCB-clubhuis. Na overleg met de Vlaamse Waterweg en andere overheden werd een nieuwbouwproject echt noodzakelijk. 

De Scheldedijken zouden op SIGMA hoogte worden gebracht, waardoor het zicht op en rechtstreeks contact met de Schelde en de Rede zou geblokkeerd worden. De dijkwerken stonden gepland in de periode 2015 – 2018. Bij RYCB kwamen alle hens aan dek om ontwerpen te maken, budgetten te zoeken en de nodige vergunningen te bekomen. Uiteindelijk ging na verschillende plannen voor het clubhuis, protest van de buren en de nodige perikelen i.v.m. de vergunningen in 2015 de spade de grond in.

Medio 2016 konden we de opening van ons nieuwe clubhuis vieren. Dat dit gebouw er staat is uiteraard het werk van een heel team maar zonder centen kan je niet bouwen. Patrick zorgde voor een aanzienlijk deel van die centen. Aan de ingang van het gebouw hangt een gedenkplaat van de leden en bedrijven die hebben bijgedragen.

Andere realisaties

We kunnen nog wel even doorgaan als het over de realisaties van Patrick gaat. Naast het clubhuis en de jachthavens mogen we niet de transformatie van de ‘Blekken Loods’ vergeten, de opwaardering van de terreinen om op een efficiënte manier jachten te stallen, de uitbouw van het RYCB Race & Rescue team, verschillende renovaties op het Galgenweel, en uiteraard in 2005 de opening van de Belgica loods langs de Thonetlaan.

Afscheid

Echter komt er voor iedereen een moment dat het tijd is om het stokje door te geven. Patrick, volgende week 73, had mij al een paar jaar terug aangegeven dat het tijd werd om aan opvolging te denken. Toen kwam Corona en dus niet echt het moment om te vertrekken. Hij is dan ook zeer plichtgetrouw op post gebleven in de jachthaven.  

Ondertussen hebben we sinds 15 februari Philippe Saen aangetrokken om Patrick op te volgen. Hij had alle tijd om zich in te werken in de materie van club en jachthavens.

Philippe komt van de Maritime Campus Antwerp en kent de klappen van de zweep om met overheden te onderhandelen, onderaannemers in het gareel te houden, met mensen om te gaan en gesprekken te voeren om oplossingen te vinden. Hij zal zeker zijn accenten anders leggen dan Patrick. We hebben het er volste vertrouwen in dat dit goed komt.

Patrick maakte er zijn levenswerk van en we kunnen geruststellen dat hij de opdracht uit 1993 “Maak de club opnieuw toonaangevend” helemaal geslaagd is. In naam van RYCB en de Antwerpse Yachting wereld, een heel grote merci!

Save the date:

De clubavond van 31 januari wordt een special Patrick Van den Bulck waarin we zijn 30-jarige avontuur op RYCB zullen toelichten.

Jachthaven Antwerpen Linkeroever | Jachthaven Antwerpen Willemdok