Patrick Van den Bulck – de RYCB decennia

Patrick Van den Bulck

Vanaf 1970 lijkt het wel of Patrick Van den Bulck op het terrein van de RYCB woont. De Kapitein ter Zee, koopvaardij- en marineofficier, oud-zeescout en ontluikend watersporter zorgt er in de loop der jaren voor dat de Royal Yacht Club van België groeit, dat de organisatie bij events op het water goed georganiseerd worden en dat haar terreinen en installaties alsmaar verbeteren.

Hij is de netwerker ‘par excellence’, ondersteund door zijn functie als garnizoenscommandant van de marine te Antwerpen en zijn connecties in de haven- en scheepvaartmilieus vanuit de tijd van het familiebedrijf. Kantooruren zijn vrijwel onbekend, Patrick charmeert strak-in-het-pak iedere receptie, iedere manifestatie, iedere bijeenkomst.

Dat is de basis voor talloze baanbrekende en opzienbarende realisaties zoals de verbetering van de terreinen en loodsen van de RYCB, zowel aan de Schelde als aan het Galgenweel. Ook het antieke clubhuis moderniseert hij stapje voor stapje. Kers op de taart is natuurlijk de bouw van het nieuwe, strakke design clubhuis. Hij drinkt het laatste bolleke aan de houten toog, enkele momenten voor de definitieve sloop.

Anekdotes

Dirk De Bock

Carl Winters, voorzitter RYCB, dook in de fotoarchieven om de flamboyante realisaties van Patrick van den Bulck te illustreren. Doorgaans met grote dosissen humor.
Gerda Mortelmans, Kees van Rijn, oud-voorzitters Dirk De Bock en Kris Rymenants en partner in crime Tom Janssens haalden herinneringen op die varieerden tussen de voorliefde voor kreeft, de grootte van de wimpel in bezochte jachthavens, de diplomatie om de yachtingwereld haar plaats te geven, het Fellowship Jacques Rogge en veel meer.  

Jachthaven moet blijven

Als de privé uitbater van de voormalige IMALSO-jachthaven Linkeroever in nauwe schoentjes komt, vraagt de toenmalige gouverneur van Antwerpen, Camille Paulus, aan Patrick of hij deze unieke plek aan de rand van de wereldhavenstad Antwerpen uit het slop kan halen. Vele telefoons met bevriende ‘decision makers’ in de scheepvaart- en havenwereld later wordt de CVBA Jachthaven Antwerpen een feit. Patrick slaagt erin om de inkomsten te herinvesteren om de werking veilig te stellen.

Patrick Van den Bulck

Een krachttoer die de inleiding is tot de nieuwe uitbating van de jachthaven Antwerpen Willemdok die er met steun van Europa komt. Het is het startschot van een succesvolle reconversie die van zwaar verkommerde Het Eilandje de hipste wijk van Antwerpen zal maken. Nog niet zo lang geleden kwam er onder impuls van Patrick ook een wachtponton ten zuiden van de Jachthaven Antwerpen Linkeroever-ingang.

Clubgeest

Tel daarbij dat Patrick gangmaker is bij talloze events in en rond de club, meedraaide in de organisatie van de Tall Ships Races – etappes in Antwerpen en in feite het Race & Rescueteam heeft opgericht en begeleid. Hij ontving ook Koning Albert voor de feestelijke opening van het nieuwe clubhuis en Koning Filip voor de jubileumvlootschouw van de marine.

Dan is de staande ovatie bij de avondvullende hommage bij de clubavond in een bomvolle feestzaal meer dan terecht. Patrick Van den Bulck wordt ook erelid.  

Archivaris

Patrick (73) smijt zich voortaan voor de rijke archieven van RYCB en de inventarisatie van de talloze waardevolle en significante erfgoedstukken.

Daarnaast blijft hij adviseur van de club, de jachthavens en natuurlijk van Philippe Saen die zijn rol als coördinator overnam.

Tekst & foto’s: PDJ