Merman en Mermaid trophies voor Ron De Wilde en Anne Dieltiens

Deze trofeeën worden al jaren uitgereikt. De selectie gebeurt bij een strikt geheime beraadslaging van een selecte groep bestuurders. Zij beraden zich over leden die zich buitengewoon verdienstelijk en onbaatzuchtig inzetten voor de club, voor het clubleven en dus ook voor de leden.
De gestage opbouw van de argumentatie over de laureaten eindigt telkens in een verrassing wie de trofeën in ontvangst mag nemen.

Traditie

Witty. Zelfs Google translate heeft zeven Nederlandse termen nodig om dit typisch Engelse begrip te omschrijven. Het is één op één van toepassing op wijlen Charles ‘Chas’ Mermans.

De oud-voorzitter, vergroeid met de club, bestelde persoonlijk de fraaie zilveren bekers en bedacht de Merman- en de  bijna even vanzelfsprekende Mermaid titels. Hij stelde ook een heel protocol samen, inclusief de richtlijn dat de voorzitter de argumentatie van de keuze in zijn mooiste handschrift in de annalen noteert.
Alles bezegeld met een glas champgne. Off course.

Zo werden de Merman en Mermaid op 24 februari j.l. ingeleid.

Merman Trophy 2023

Het directiecomité vergaderde op 1 februari en besliste na zeer grondig onderzoek en beraadslaging maar uiteindelijk met een overdonderende eenparigheid de Merman Trophy 2023 toe te kennen.

De man zorgde er de afgelopen jaren mee voor dat de RYCB wimpel ook bij organisaties wapperde die we niet onmiddellijk associëren met onze geliefde sport.

We leerden onze Merman 2023 kennen als een erg gedreven persoonlijkheid die samen met zijn team ervoor zorgt dat er op regelmatige wijze heel wat personen de geneugten van de zeilsport leren kennen.

Hij neemt echter ook geen genoegen om met deze personen te zeilen. Hij zorgde er ook voor dat onze club meer is dan een plek waar men zeilt en pintjes pakt aan de toog.

Onze sociale verantwoordelijkheid als toonaangevende Antwerpse club werd door hem mee ingevuld. Niet alleen door mensen met een beperking kennis te laten maken met de zeilsport maar ook door jongeren op te leiden als begeleider van deze personen op het water.

Zijn engagement om de club op de kaart te zetten met zijn initiatieven resulteerde in de samenwerking met oa het Onze Lieve Vrouwe Plus-college en de Karel De Groote hogeschool. Hierdoor kunnen we bij deze organisaties op heel wat medewerking rekenen. Hun studenten engageren zich  om hun sociale skills te verbeteren als begeleider van deze mensen met een beperking.  

We vinden onze Merman dan ook om de 14 dagen van april tot oktober terug op het Galgenweel om de G-sport zeildagen in goede banen te leiden.

Het is dan ook met zeer groot genoegen dat ik de Merman Trophy 2023 toeken aan Ron De Wilde, de man die met een zeer grote gedrevenheid samen met zijn team onze club tot grootste G-zeilclub van Vlaanderen heeft gemaakt.

Beste Ron, hartelijk dank hiervoor en proficiat met de Merman Trophy 2023 titel!

Mermaid Trophy 2023

Het directiecomité vergaderde op 1 februari en besliste na zeer gedegen onderzoek en opzoekwerk en met een zelden geziene eenparigheid de Mermaid Trophy 2023 toe te kennen aan de vrouw die het afgelopen jaar er zeer enthousiast mee voor zorgde dat de RYCB-wimpel in heel wat gevallen terecht hoog in de mast wapperde.

Deze knappe verschijning voelt zich niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken als we het weer eens vragen. Ze is op post bij onze clubavonden en de Antwerp Challenge wedstrijden op de Schelde.

Ze onthaalt tientallen zeilers en zeilertjes die op het Galgenweel hun wedstrijdrondjes varen. ’s Middags dwarrelt de geur van lekkere soep door de loods. Voor de ene is de warme kom een extra  beloning voor een goed resultaat. Voor de andere is het troost. Hamburgers en ander lekkers passeren haar handen. Altijd staat ze op post als het haar gevraagd wordt, geen vraag is haar te veel.

De inzet van onze Mermaid is er zeker niet vreemd aan dat Race & Rescue hoge toppen scheert met het aantal deelnemers aan de wedstrijden op het Galgenweel.

Echter is zij niet alleen erg regelmatig op post op het Galgenweel, zij is ook trouw bemanningslid van haar echtgenoot op hun tweemaster de Fenix. Vanuit Blankenberge gaan ze daarmee de Noordzee op. Of begeleiden ze wedstrijden. Om ook aan boord haar mannetje te staat volgende ze afgelopen winter de RYCB-EHBO-cursus.

Wij zijn haar als club dan ook heel dankbaar dat ze erg geen graten in ziet dat manlief zich belangloos inzet voor de R&R waar hij ook een zeer graag geziene medewerker is.  

Het is dan ook met zeer groot genoegen dat ik de Mermaid Trophy 2023 toeken aan Anne Dieltiens.  Proficiat en hartelijk dank voor je enthousiasme, toewijding en je clubhart!

Antwerpen, 24 februari 2024

Carl Winters

oud voorzitter RYCB