Mensen die de club maken

Uit het logboek van Carl Winters, RYCB-Voorzitter. Maandelijkse kroniek

Duizendmaal bedankt

Geheel in lijn met wat de statuten en de vzw-richtlijnen hielden we 25 maart j.l. de Algemene Vergadering. De werking, de structuur en de resultaten van 2022 werden daarbij zeer gedetailleerd doorgelicht. Als al die informatie samenkomt kan ik niet anders dan vaststellen dat de een uitermate ijverige club zijn.

Verbouwingen en renovaties op het Galgenweel en in Wolphaartsdijk. 250 cursisten volgden de zeilschool. We waren betrokken bij of organiseerden zelf wedstrijden in binnen- en buitenland voor honderden zeilers. We ondersteunden het G-zeilen. De bergingsplaatsen voor jachten zijn winter en zomer maximaal bezet. De feestjes zijn voltreffers, de BBQ’s bucolisch, de presentaties boeiend. Enzovoort en zo verder. Het mag je niet verbazen, want we weten dat de intensieve communicatie nauwgezet opgevolgd wordt door jullie.

Al deze activiteiten worden in goede banen geleid door een heel grote groep mensen. Vrijwilligers met een uitzonderlijke relatie met de waterwereld en een sterke band met de club. Onze vaste medewerkers overtreffen zich geregeld om die dynamiek aan te zwengelen.

Heel erg bedankt voor jullie onbaatzuchtige inzet en inspirerend enthousiasme.


Mannen van stavast

De Algemene Vergadering stelt, zoals het hoort, de bestuurders aan. Zij bepalen het beleid van de vereniging, in lijn met de statuten en de doelstellingen van de VZW.  

Na vele jaren mee dat beleid mee te hebben uitgestippeld, gaven twee bestuurders aan hun mandaat niet meer verlengden.  

Dirk De Bock

Advocaat en oud-voorzitter mogen we gerust in de rij van uitzonderlijke bestuurders van de club plaatsen. Niet alleen voor zijn zeer lange staat van dienst. Dirk werd lid in 1958 en trad toe tot de RVB in 1979. Drie decennia lang bouwde hij mee aan de toekomstgerichte elementen van de club, zoals de voortdurende modernisering van de zeilschool en het vernieuwingsprogramma van onze infrastructuur.  

Samen met Patrick Van den Bulck slaagde hij erin de Jachthaven Antwerpen Linkeroever te behoeden voor een dreigende ondergang. Hij gaf ook de aandelenstructuur van de jachthaven een handelbare signatuur.

Dirk is vooral ook wedstrijdzeiler in hart en nieren. Hij begon in de Cadet, groeide door naar de door de RYCB fel ondersteunde OK-jol, klassen waarin hij een grote verzameling aan prijzen bijeenzeilde.  

De deelname aan de Olympische Spelen van 1972 in de Solingklasse is voor meerdere redenen opvallend geweest. Ook in de Snipe vloot controleerde Dirk de voorste plaatsen. Met zijn grote vriend (wijlen) en magistrale zeezeiler Willy Walschaerts beheerste hij talloze wedstrijden aan boord van de achtereenvolgende Asterixen.  

Pierre-Philippe Gillard

Hij zet als clubicoon een stapje terug. Hij is lid sinds 1975 en zet een familietraditie in deze club verder. Pierre-Philippe stond mee aan de wieg van wat nu gekend is als het RYCB Race & Rescue Team. Bij honderden wedstrijden zorgde hij ervoor dat de wedstrijdbanen er juist bijlagen en de procedures correct verliepen.

Met een natuurlijke maar onmiskenbare autoriteit leidt hij wedstrijden en ontwikkelde een tweede instinct om zelfs gevarieerde vloten vlot rond de boeien te leiden.

Het aantal jonge en minder jonge zeilers die hij met de Poseidon en de Beluga uit benarde situaties heeft geholpen zijn niet te tellen.  Allemaal ervaring die goed van pas kwam aan de bestuurstafel. Ook al neemt hij afscheid als bestuurder; zowel de zeilers als het RYCB-race & rescueteam kunnen op Pierre Philippe blijven rekenen om wedstrijden te leiden.

Dirk, Piere-Philippe: we zijn jullie uitermate erkentelijk voor jullie waardevolle bijdragen en enorme inzet. Dank daarvoor.


Level Up Winterzeilen

De club hanteert #jelevenlangzeilen als baseline, een modern motto dat illustreert dat we er alles aan doen om zeilers en pleziervaarders toekomstperspectief te bieden. Het Level Up programma is daar een exponent van: een basisprogramma van november tot maart om het talent van de jongste Optimistzeilertjes verder te ontwikkelen zodat ze vol zelfvertrouwen aan hun eerste wedstrijden kunnen gaan deelnemen.

Level Up wordt volledig gedragen door ouders. Als het moest gingen ze zelf ook mee op het water als coach om hun pupillen de basisbegrippen over het wedstrijdzeilen bij te brengen.

Ik heb de prestaties van dit groepje jonge zeilers met veel aandacht gevolgd. Ze maakten een ongelofelijke progressie gemaakt.

Vorige zomer kregen ze nog de basisopleiding in de zeilschool. Nu planeren ze bij 20 à 25 kn. wind het Galgenweel over, gijpen fluks op enkele centimeter van de boei, en komen hoog aan de wind, hangend en verend terug.

Op 25 maart kregen de moedige zeilertjes uit de handen van Eline Verstraelen, hun Level Up Silver Sticker diploma uitgereikt. De Wereldkampioen ILCA 6 U21 en lesgever in de RYCB Zeilschool tekende de stickers die de jeugdzeilers heel trots in hun bootjes plakten. Bedankt Eline.

De club ondersteunt dit indicatief met boten en trainers.  Nog dit najaar starten we met het Level Up Gold programma dat de Level Up Silver aanvult.  

#jelevenlangzeilen


Lente

In de volgende weken komt met het warmere weer ook het klaarmaken van de boten voor een nieuw seizoen volop op gang.

De eerste wedstrijden werden reeds gevaren maar de meeste van onze leden zullen eens de zon schijnt ook hun zomerligplaatsen opzoeken.

Houd ook goed onze kalender in de gaten want er staat weer heel wat te gebeuren.

Graag tot op het water,

Carl Winters

RYCB-voorzitter