Jenthe Verstraelen: de zomer van de overgang

Vlak voor het zeilschoolseizoen van de RYCB opstartte werd het alle-hens-aan-dek voor de monitoren. De centrale verantwoordelijke zou worden vervangen door een groep van monitoren die al een paar jaar meedraaien. Van bij aanvang ontpopte Jenthe Verstraelen zich als coördinator. 

Jenthe Verstraelen RYCB Zeilschool Coördinator

“Ik heb de eerste weken lesgegeven, maar na verloop van tijd ben ik me meer gaan toeleggen op de planning en de coördinatie.” Vertelt hij vlak na de laatste zomercursusweek.
“Het was de bedoeling om over te schakelen naar hoofdmonitoren die iedere week van de scholing de centrale rol op zich zouden nemen. Gelukkig konden we terugvallen op een vijftiental gedreven, jonge zeilers/sters die vanuit hun persoonlijk engagement, maar ook de verregaande onderlinge vriendschap, een hecht team vormen. Ze hebben heel wat ervaring, waardoor die organisatie-overgang vlot verliep.”

“We willen iedere week een andere hoofdmonitor inschakelen. Dat betekent dat we sleutelen aan de manier om hen die verantwoordelijkheid te leren opnemen. Langs de andere kant willen we die hen ook geven. We zetten sterk in op het behalen van het A-Brevet en – als volgende stap- het Initiator-brevet in de trainersschool. Met onze vier kandidaat A-Brevet houders is er al getraind zodat ze de volgende test in september goed voorbereid kunnen oppakken. We faciliteren dat bevlogen cursisten tot toekomstige monitoren kunnen evolueren. We zijn op dit vlak van monitorenopleiding en dito kwalificaties vrijwel uniek.”

Jong leert oud

RYCB ZeilschoolOok ging de uitdaging om diezelfde jeugdzeilschoolmonitoren zeilles te laten geven aan volwassenen vlotter dan verwacht. Er was een beetje schroom en er was zeker de minder evidente aanpak van de wisselende lestijden zoals s ’avonds of in de weekends, maar dat is door een persoonlijke opvolging en motivering goed gekomen.
Jenthe geeft toe dat hij prettig verrast is door de grote aanvraag voor volwassenen cursussen. De omgang met die die wat oudere cursisten ervaart hij als heel verrijkend. De monitoren leren nieuwe mensen kennen, doorgaans ouder dan zijzelf, in een heel aangename context. Omgekeerd moeten de volwassen cursisten een klik maken om les te krijgen van jongere mensen, waar het in het dagelijkse leven doorgaans andersom is.

Start van levenslang zeilplezier

RYCB ZeilschoolEen van de volgende targets is de kleefkracht van de zeilopleiding verder ontwikkelen. De RYCB rolt daarvoor recreatief zeilen op woensdagen en zaterdagen uit, trainingen voor wedstrijdzeilen en instapformules zoals de Q-Cup, de Midweek Challenges tot en met de clubwedstrijden. Wie de zeilschool leuk vond mogen we niet verliezen, zo klinkt het.

Jenthe Verstraelen: “We hebben uiteraard een sterke band met de kinderen of kleinkinderen van leden. Die zijn bijna vanzelf vertrouwd met zeilen en ze zullen dat vrijwel zeker blijven doen. Maar de club heeft de traditie om de nieuwkomers van buiten de pleziervaartwereld naar meer en langer zeilen te begeleiden. Ik weet nu dat dit van vele factoren afhankelijk is. De rol van de ouders bij onze jongere Optimist en RS Feva zeilers is daarbij enorm belangrijk.”

Er gaan overigens stemmen op om geïnteresseerde ouders verder te laten samenwerken om met de jeugdzeilers op verplaatsing te gaan zeilen, trainingen op het Veerse Meer te organiseren en andere vormen van samenwerking te stimuleren, zowel op recreatief als op competitief vlak.

Teamgeest

RYCB ZeilschoolAls Jenthe terugkijkt naar deze zomer vol verassingen kan hij over eentje niet zwijgen. “Ik was enorm blij verrast toen ik merkte hoe snel alles op wieltjes draaide. We vormen een sterk team dat kan teruggrijpen naar een voelbare routine. Dat komt wellicht omdat de eerste lichting van monitoren elkaar kende van de zeilwedstrijden. Dat schept een band die op vertrouwen steunt. En dus ook op vriendschap. Anders zouden degenen die niet van dienst zijn niet zomaar spontaan langskomen. We gaan dit nu doorgeven aan de nieuwe generatie van monitoren.”

De RYCB-Zeilschool zomer 2022

Deze zomer volgden er 173 kinderen de cursussen in Optimist RS Tera (120), RS Feva (39) en/ of Rs Venture en Hansa (G-Zeilen) (14). Er waren geen cursussen in de Paasvakantie en in week 4 van de zomer.

De zeilschool ontving 70 volwassen cursisten 53 voor een basisopleiding, 17 voor de Evolutie 1 opleiding. Daarmee is het aantal volwassencursisten het tweede hoogste in dertien jaar zeilschool.

RYCB Zeilschool