Hoeveel synoniemen voor tevredenheid gebruikt een voorzitter?

Carl Winters, RYCB Voorzitter

Contente voorzitter

In januari sprong het knelverband los. Na 2 jaar onderbreking knoopten we op 14 januari opnieuw aan met de traditie van onze Nieuwjaarsreceptie bij RYCB-Galgenweel. Een solide traditie: kijk maar naar de grote opkomst. Het nieuwe cateringteam verzorgde heerlijke hapjes, de drankentafels en dito tonnen waren tot de randen gevuld -met grote dank aan de donateurs-.
Gevolg: een uitgelaten sfeer, hartelijk weerzien, schouderklopjes, zoenen, knipoogjes, schater- en glimlach, verwondering en betovering. 100% RYCB clubsfeer.

Ik zag veel bekende gezichten maar ook heel wat nieuwe leden.  We hieven samen het glas op het nieuwe jaar. Van een geslaagde aftrap van 2023 gesproken.

Voldane voorzitter

Carl Winters Clubavond

Ruim 130 leden en sympathisanten drumden een tiental dagen later samen in het RYCB Clubhuis. Want. André Gumuchdjian ontbolsterde zich alweer als volbloed entertainer, als verhalenverteller en als explorator.

Een prachtige documentairefilm, die hij met zijn dochter realiseerde, leuke anekdotes, een beetje geschiedenis, allemaal met humor en fijnzinnigheid rolde door de nokvolle zaal. De spannende momenten met stagbreuken en een storm leidden tot interessante gesprekken met het geboeide publiek.

Lees HIER meer over de RYCB-Clubavond: Asana naar Antarctica

Tevreden voorzitter

Topper Topaz RYCB-Zeilschool

Bij de voorbereiding van de Algemene Vergadering van 25 maart hoort uiteraard de controle op de jaarrekening 2022 en de controle op de begroting 2023. Voor het bestuur van de RYCB-vzw zijn correcte en gedetailleerde cijfers de ultieme leidraad.

Alleen hiermee houden we de vinger aan de pols en kunnen we gericht beslissingen nemen.

Het uiteindelijke resultaat 2022 was volledig in lijn met ons budget. Dit toont aan dat de beslissing om kosten nauwer te laten aansluiten met de uitgaven zijn vruchten afwerpt. Deze benadering laat het financiële plaatje kloppen en laat ook toe om te investeren in infrastructuur, boten en materiaal.

Montere  voorzitter

EmergenSea Veiligheidsdag RYCB

Op zaterdag 4 februari organiseerde RYCB-Race & Rescue in samenwerking met FOD Mobiliteit en vijf federale en regionale nautische overheden informatiesessies en interactieve workshops.

De Veiligheidsdag (voormiddag) focuste op correct pleziervaren, EmergenSea (namiddag) zoomde in op de situatie op de Schelde en in het Port of Antwerp-Bruges havengebied. De 150 deelnemers kregen heldere, preventieve informatie en als bonus leerrijke ervaringen met noodmateriaal en EHBO-situaties.

Het werd een grandioos succes, perfect georganiseerd door Pieter Mertens en zijn team van 30 RYCB-Race & Rescue vrijwilligers dat alles mee in goede banen leidde.

Zowel langs de kant van de overheden als van de deelnemers was de waardering hoog. Daar pakken we graag mee uit.

Iedereen opgetogen

RYCB-Vrijwilligers

De vitaliteit van de RYCB is buitengewoon groot. Er wordt met veel enthousiasme en overtuiging gewerkt aan wat tot onze baseline is gegroeid: #jelevenlangzeilen. (Je leven lang zeilen, savoureer dit even.)
Wat hierboven staat is slechts een bloemlezing uit de talloze activiteiten.

De brandstof voor de clubmotor komt uit de inzet van een grote groep mensen. Vrijwilligers.

Ik wil hen uitermate bedanken.
Ik wil ook mijn tevredenheid met hen delen op het terrein en op het water. Maar zeker in de maandelijkse Royal Mail-nieuwsbrief en in alle kanalen waarmee we in- en extern communiceren.

Wees maar zeker dat trots een synoniem van tevredenheid is.

Carl Winters,

RYCB-Voorzitter