Team van vijf ontwerpbureaus tekenen voor Droogdokken als bezoekcentrum

TOEKOMST DROOGDOKKEN EN COLLECTIE WATERERFGOED ANTWERPEN KRIJGT NIEUWE PERSPECTIEVEN

Droogdokken

De graafwerken voor het eerste Antwerpse droogdok begonnen 161 jaar geleden in het noorden van het Kattendijkdok. Nadien volgden meer “putten”. Hierin werden de grote schepen van allerlei pluimage drooggezet om onder de waterlijn te werken. Intussen is het gebied gegroeid. Er kwamen pompinstallaties, aan en afvoerleidingen, werkhuizen, opslagloodsen en kantoren. Stad Antwerpen geeft het startschot voor de herontwikkeling van dit uitzonderlijke gebied als maritieme belevingssite.

Unieke site in Europa

De ontwerpopdracht stelde dat het project een masterplan, een faseringsplan en een ontwerpopdracht zou omvatten. Dit gaat over zowel de gebouwen als de buitenruimte. Na een grondige selectie van 13 kandidaten opteerde de jury voor drie teams. Zij gaven elk hun toekomstvisie op de Droogdokkensite. Het team rond Atelier Kempe Thill uit Rotterdam overtuigde het meest.

Origin Architecture & Engineering neemt de restauratiewerken van dit industrieel erfgoed op zich,
LAND staat in voor het landschapsontwerp,
Bollinger+Grohmann Ingenieure staat in voor de stabiliteit.
Studie 10 zorgt voor de technieken.
Er komt dit voorjaar nog een gezamenlijk masterplan. De werken zouden eind 2023 starten. De groep bewaakt de visuele eenvormigheid van het geheel. Ze werkt de accenten van de inrichting en verbouwing uit naargelang de nieuwe activiteiten. Bovendien zorgt ze ervoor dat alles haar Antwerpse, nautische en havenauthenticiteit bewaart.

Atelier Kempe Thill tekende buiten haar andere internationale projecten ook voor gebouwen en pleinen op Nieuw Zuid en de Rosemaal, de Sint Lucas school en de Harmonie in Antwerpen.

DroogdokkenToegankelijk en karakteristiek

Het gebied omvat negen historische en vrijwel originele droogdokken. Plus twee meer recente gebouwenclusters met stockageruimte en ateliers, een refter, kantoorruimten en sanitair (de AWN01 en de AWN02). Maar ook diverse bijgebouwen en twee pomphuizen. Het gebied sluit aan bij het nieuwe Belvedère park, dat uitkijkt op de meest imposante Scheldebocht in het noorden van de stad. Het zit netjes tussen de kolken van de Kattendijk, de Royerssluis.

Bedoeling is om de bezoekers inzicht te geven op de nautische-, haven- en industriële collecties van het MAS. Daarnaast is er plaats voor diverse watererfgoedspelers en zorgers,  jeugdwerking en sociale projecten. Het APB Havencentrum van de provincie Antwerpen ontwikkelt samen met Port of Antwerp een nieuw Havenbelevingscentrum in gebouwencluster AWN02.

Stakeholders

Nadat het Algemeen Werkhuis Noord (AWN) verhuisde, een afdeling van Port of Antwerp, en de bevoegdheid van de Haven naar Stad Antwerpen ging zijn deze belangrengroepen en instanties hier actief:

Droogdokken

  • Het MAS, om een deel van de maritieme collectie onder te brengen;
  • De dienst Behoud en beheer, voor de zorg van deze collectie;
  • Partners van het maritiem erfgoed, om aan eigen schepen en die van de MAS-collectie te werken;
  • Sociale tewerkstellingsorganisaties;
  • De jeugdwerking van Stormkop, Piazza en Nest;
  • De stadshavendienst.

Zij behouden ook in de toekomst een plek op de site.

DroogdokkenWatererfgoed – ons nautisch geheugen

De RYCB is nauw betrokken bij de waterefgoedwerking en kijkt dus met belangstelling uit naar de verdere droogdokken ontwikkeling. Het is van groot belang dat top-watererfgoedstukken zoals het lichtschip nr. 3, de West Hinder, de schooltjalk De Gerlache, de talloze jachten, de Schelde- en de 12-voetsjollen en andere werk of zeilende vissersschepen, maar ook de bezielers van Sail Training zoals de vzw De Rupel en Sail Training Association Belgium hun verhalen kunnen blijven vertellen aan een zo ruim mogelijk publiek.

Lees meer 

 

Droogdokken