RYCB Clubavond: zo zien loodsen de pleziervaart op de Schelde

De loodsen overliepen in deze alweer geslaagde RYCB Clubavond veel voorkomende situaties op de Beneden-Zeeschelde. Rivierloods Steven De Backer en Kanaalloods Tim Heiremans –allebei zelf ook pleziervaarders- belichtten hoe zij het samen varen van beroeps- en pleziervaart beleven. Vanuit deze uitzonderlijke positie gaven ze vaartips.

Laat weten dat je er bent en wat de intenties zijn

Interessante aanbevelingen: kijk permanent rond, want de beroepsscheepvaart komt er met soms meer dan 20 knopen aan. En ze heeft altijd voorrang.
Aanmelden via de VHF op de juiste blokkanalen wordt door de loodsen aanbevolen. Het oproepende jacht krijgt dan een digitale ‘tag’ op de digitale vaarkaart van de rivierautoriteiten zodat het jacht door zowel de loodsen als door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK over het hele traject kan gevolgd worden. In precaire situaties kan er dan snel over de VHF overlegd worden.

Ook vrachtschepen maken soms onvoorspelbare maneuvers: zoals bij het ‘lij maken’. Bij hevige westenwind in de Scheldemonding ontstaat hoge golfslag. Vrachtschepen sturen dan voor even Zuid of Noord om de loodsen aan de lijkant vlotter van of aan boord te laten gaan.

Schat de snelheid en maneuvers van vrachtschepen juist in

Houd er ook rekening mee dat de beroepsscheepvaart een bovenstroomse koers aanhoudt bij het aanlopen van de sluiskolken en voor de ingang van het Deurganckdok. Vlak aan de ingang mag het schip niet meer dan 2 knopen vaart hebben.

Veel maneuvreerkracht is er dus niet. In de sluiskolk, aan de boeg van het schip, staat amper stroom. Maar het achterschip, soms 100 meter verder, ligt in het holst van de vloed- of ebstroom. Om te vermijden dat het schip dwars komt te liggen, houdt de loods de bovenstroomse kant aan, die niet altijd de obligate stuurboordwal is.

De loodsen Tim en Steven reageerden op de vele vragen uit het publiek. Ze zijn ervan overtuigd dat het samen varen op de Schelde door nauwere interactie alleen maar vlotter en veiliger kan verlopen.

De tips & tricks zijn natuurlijk naadloos toepasbaar op de deelnemers aan de Schelderegatta, de Scheldetour en de Antwerp Race. Uiteraard is daar een steengoede begeleiding, maar de loodsen kunnen aan het vaargedrag van jachten de dag erna zien, als ze terug naar de kust of Zeeland varen, voor wie het een korte nacht is geweest. Ook dan is en blijft het juiste vaargedrag de gouden regel.

Foto’s: Patricia De Brandt