Vertrek …

Carl Winters

Stokje doorgeven

Nadat ik eind 2017 het voorzitterschap van de club voor een tweede keer aanvaardde, is het ondertussen tijd geworden om het stokje door te geven. In de afgelopen zes jaar hebben we, dank zij de niet aflatende inzet van een hele grote groep vrijwilligers, heel wat kunnen realiseren.

Mijn voorzitterschap sinds 2017 is niet te vergelijken met mijn eerdere passage als voorzitter tussen 2002 en 2012. Met de bouw van het nieuwe clubhuis is er een heel nieuwe werking ontstaan. De periode voor de bouw was er eentje van gestage groei. De belangrijkste doelstelling was de RYCB-infrastructuur van loodsen en terreinen grondig te renoveren. Onze leden een moderne dienstverlening aanbieden, evenwaardig aan wat men in Nederland vindt, dààr wilden we naartoe.

Omdat er natuurlijk altijd geld tekort is, duurt het ook altijd iets langer dan gehoopt maar stap voor stap zagen we het plan lukken. De leden waren enthousiast over de verbeterde dienstverlening en de inkomsten liepen ook op zodat ook andere zaken konden worden aangepakt.

Nieuwe tijden, nieuwe mores

Als  sluitstuk van een paar decennia renovaties en verbeteringen werd het nieuwe clubhuis de werkelijke kers op de taart geworden. Toenmalig voorzitter Kris Rymenants leverde met zijn bouwteam een ongelofelijke prestatie en zonder gelijke in de watersport.  Iets boven budget, dat wel, maar het is een gebouw geworden als een opvallende landmark aan de oevers van de Schelde. De club heeft heel veel complementen voor gekregen, zeer terecht volgens mij. Er komt geen einde aan het waauhw-effect.

RYCB Clubhuis

De eerste jaren als voorzitter na de realisatie van dit clubhuis waren lastig. De centen waren op en onze leden-dienstverlening had toch ook wel geleden onder de aandacht die het nieuwe clubhuis naar zich toe had getrokken. Geen verwijt maar ook niet verwonderlijk. Na jaren van deadlines halen en beslissingen nemen. Het clubhuis is behalve dat ook een restaurant, een kantoor, een archief, een feestzaal, een bibliotheek, een bar en het bevat terrassen en multifunctionele ruimten die op meerdere manieren met elkaar  in verbinding staan. Het fenomeen deadlines weegt.

Raar beestje

We hebben nieuwe mensen bereid gevonden om in de Raad van Bestuur  te zetelen en ervoor te zorgen dat we onze sport terug de aandacht geven, een watersportvereniging waardig. Toen het een beetje begon te lopen zette Corona een zware domper op alles. Niemand wist waar het naartoe ging en waar het zou eindigen. Wat met de uitbater? Wat met medewerkers? Hoe vergaderen? Enzovoort.

Tegen alle verwachtingen liep de zeilschool het summum van openluchtbeleving in bubbels, heel vlug helemaal vol. De boten in de berging bleven staan. Hierdoor konden we onze inkomsten enigszins op peil houden.

Stappen zetten

RYCB vrijwilligers

Maar ook Corona ging voorbij. Het clubleven kwam weer op gang en we konden opnieuw wedstrijden, BBQ’s en clubevents organiseren. Het Galgenweel kreeg eindelijk ook zijn upgrade. Een prachtige – alweer multifunctionele bar en sanitair. Het is er gezellig toeven  voor en na de zeilcursussen, Level Up trainingen of wedstrijden. De woensdag-BBQ’s en andere laagdrempelige events draaien weer. In grote mate is dat dank zij de gedreven inzet van vele vrijwilligers. Ook het G-zeilen ontwikkelt zich snel verder. Om de 14 dagen zijn monitoren en begeleiders van april tot oktober in de weer om mensen met een beperking een leuk dagje op het water te bieden. Deze groep groeit.

We zien ook dat de inspanningen die we leveren naast de zeilschoolactiviteiten, zijn vruchten begint af te werpen. De RYCB is al van bij de opstart de bakermat geweest van het wedstrijdzeilen. Na amper twee jaar toont het Level Up programma onomstootbaar aan dat consequente begeleiding de resultaten opvijzelt. Een heus Royal Sailing Team is in de maak.  De club zet hier haar schouders onder, en ik ben ervan overtuigd dat onze jonge zeilers straks ook met de prijzen naar huis zullen komen. Ook de grote expertise van het RYCB Race & Rescue team maakt dat we in de bijzondere wereld van het  wedstrijdzeilen een prominente plaats veroverd hebben.  

Continuiteit en zekerheid

Ik wil iedereen bedanken die dit, en nog veel meer,  de afgelopen jaren mee mogelijk hebben gemaakt. Zowel op het bestuursniveau als de vele leden die regelmatig de handen uit de mouwen staken om alles mee te organiseren. Zonder de inzet van velen stonden we nergens!

Tot slot kan ik iedereen verzekeren dat de opvolging is verzekerd. Op de Algemene Vergadering van 24 februari zullen we de nieuwe voorzitter bekend maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de continuïteit is verzekerd en dat het bestuur verder zal blijven werken om onze dienstverlening verder uit te bouwen.

De RYCB blijft het verzamelpunt voor beginnende en meer ervaren zeilers, voor motorboot eigenaars, voor clubleden en sympathisanten die zich kunnen vereenzelvigen met ons DNA.

Carl Winters

Voorzitter

Na de Algemene Vergadering van zaterdag 24 februari e.k. geeft Carl Winters het stokje over een de nieuwe voorzitter. Daarnaast worden RYCB-kampioenen en de verdienstelijke leden extra met een Merman en een Mermaid Trophy gevierd. Lees hier hoe de avond verloopt en schrijf in voor het diner.

RYCB Level Up