Waterniveau Veerse Meer naar zomerhoogte

Rond zaterdag 26 maart 2022 start het opvoeren van het waterpeil op het Veerse Meer. Dat gaat dan naar het zomerpeil. Rijkswaterstaat verwacht dat het op donderdag 31 maart 2022 bereikt zal zijn.

Het zomerpeil kan fluctueren tussen N.A.P. 0 m en N.A.P. – 0,10 m. In geval van extreme neerslag of extreme neerslagverwachtingen kan het waterpeil op het Veerse Meer (vroegtijdig) worden verlaagd om zodoende een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater. Dit zogenaamde ‘noodpeil’ zal tijdig aan betrokkenen bekend worden gemaakt.

Ongehinderde doorvaart van/naar Oosterschelde

De waterstandverhoging gaat via de “Katse Heule” doorlaat. Scheepvaart kan de schutsluis in de Zandkreekdam blijven nemen, tenzij er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Bij het verhogen naar het zomerpeil komt ook de aanvullende markering voor de recreatievaart en de gebieden voor de snelle motorboten op het Veerse Meer terug.

TIP: lees HIER meer over de meest recente kaart van de Nederlandse Hydrografie (nr. 1850- Veerse Meer, Oosterschelde en Grevelingenmeer. 

Foto’s: Rijkswaterstaat || Nadja Hilven