Vrijwilligersreceptie, de viering van samengestelde delen

Op de laatste dag van de Week van de Vrijwilliger bood de RYCB haar mensen een receptie aan.  

Luc De Graef

Vrijwillig bestaat volgens voorzitter Luc De Graef uit  de elementen vrij en willig.

Vrij: betekent dat medewerkers zonder enige dwang, vrij van bezoldiging vele taken willen uitvoeren. Belangrijk, want vrijheid is een hoog goed, zeker in deze bijzondere tijden.

Willig: daaronder kan je een wil voelen, goesting om dat werk uit te voeren. Die motivatie om zich onbaatzuchtig in te zetten voor anderen vertaalt zich als altruïsme.  

Voorzitter Luc De Graef: “Beste mensen, jullie vormen mee de ruggengraat van onze club. Jullie hebben niet alleen tijd en energie geïnvesteerd, maar ook jullie passie en toewijding. En de betekenis daarvan overstijgt het louter materiële. Het draagt bij aan de cohesie, aan de community, het maakt dat 1 + 1 dikwijls meer wordt dan 2.”

Het valt ook op dat de mensen die op de payroll staan meer dan eens extra uren presteren om de beste service te bieden, voeding aan de talloze events die voor de leden worden georganiseerd.   

Luc De Graef bedankte met klem iedereen die zich voor de club en haar leden inzet.