Voorwaarden & annulering RYCB-Zeilschool

Betaling

Cursusgelden en eventuele lidgelden worden online betaald via de Twizzit betaalapplicatie.

Bij betaling van uw cursus, stage of kamp gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
Indien 2 uur na inschrijving niet betaald werd via de betaalapplicatie, zal uw inschrijving automatisch worden vrijgegeven voor andere kandidaat-deelnemers.

Eventuele klachten of protesten met betrekking tot de aangerekende prestaties dienen binnen de 8 dagen na de factuurdatum / datum van de bevestigingsmail per aangetekend schrijven aan de zetel betekend te worden.

Annulaties & terugbetaling

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de zeilcursus wordt 50% van deelnamegeld terugbetaald.
Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de zeilcursus is er geen recht op terugbetaling.

Lidgelden worden niet terugbetaald.

Indien de activiteit om organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het deelnamegeld volledig terugbetaald.

Indien er uit veiligheidsoverwegingen niet gezeild kan worden op bepaalde dagen (bijvoorbeeld door de weersomstandigheden), wordt het deelnamegeld van die dag(en) niet terugbetaald, de cursusdag(en) zal/zullen verplaatst worden naar een latere datum.

Aansprakelijkheid & verzekering

ROYAL YACHT CLUB van BELGIË vzw is niet aansprakelijk in geval voor schade aan de eigen vaartuigen van cursisten.

Cursisten moet verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A. – Familiale Verzekering) voor gebeurlijke schade aan ter beschikking gestelde vaartuigen of sportmateriaal van RYCB vzw en/of van derden.

Cursisten zijn verzekerd voor lichamelijk schade bij de unisportfederatie Wind & Watersport Vlaanderen. Dekking en voorwaarden kunnen via deze link geraadpleegd worden.