Veerdam RYCB-Wolphaartsdijk hernieuwd

RYCB WAS ER ZESTIG JAAR GELEDEN ALS DE KIPPEN BIJ om de watersport op het gloednieuwe Veerse Meer te introduceren. Na de catastrofale overstromingen van 1953 zouden alle zeegaten van het Deltagebied met dammen en dijkverhoging worden afgesloten tegen stormvloeden. Daarmee ging een ultiem yachtinggebied open.

RYCB Wolphaartsdijk 1962Van landbouw naar pleziervaart

Met de afsluiting van de Veerse Dam stopte in 1961 de getijdewerking in het zg. Veerse gat, een zijarm van de Oosterschelde die tussen Zuid en Noord-Beveland en Walcheren van oost naar west kronkelde. De veer- en de landbouwhaven werden, mee onder impuls van het toenmalige RYCB-bestuur, getransformeerd naar jachthavens. RYCB kreeg in 1962 de meest westelijke (buitenhaven) toebedeeld. Daar hoorde ook de strekdam bij die naar de dukdalven leidde waaraan de lichte veerdienst voor fietsers en wandelaars leidde.

Wandel- en fietstoeristen

Werken veerdam WolphaartsdijkIn de loop der jaren bleek dat het dubbele gebruik van de dam, als toegangsweg naar en van de veerdienst, en parkeerterrein voor de RYCB-leden met hun boot in de jachthaven niet vlekkeloos te verlopen. De dam zelf werd er niet beter op. Bovendien groeide de verwarring met de herhaanleg van de meerplaats voor de veerboot, die meer passagiers aantrok en dus ook het verkeer op de dam opeiste.

Het RYCB-bestuur sloot een drietal jaar geleden een overeenkomst met de Gemeente Goes – waaronder Wolphaartsdijk ressorteert- om de dam te delen.  De overheid zou instaan voor een zeer grondige vernieuwing van de dam en er zou een aparte toegang komen voor de gebruikers van de veerdienst én een voor de RYCB leden. Prettig neveneffect: het zou de RYCB geen cent kosten.

Verfraaiingswerken

Wolphaartsdijk veerdamIn februari van dit jaar ging de aannemer aan de slag om de werkzaamheden helemaal volgens plan op 1 april af te leveren. Alle putten en builen in het meer dan 60 jaar oude oppervlak werden geëgaliseerd, er werden leidingen en wachtbuizen gelegd en het geheeld kreeg een veel eigentijdser, netter uitzicht. De RYCB leden kunnen nu in een afgesloten zone aan de westkant parkeren. Er is ruimte voor ca. 36 wagens. Bezoekers van ‘Meliefste’ parkeren nu op een openbare parking achter dit restaurant. De mensen van Wolphaartsdijk wandelen of fietsen nu ongehinderd van en naar de veerboot.

De RYCB-leden hebben er een fraaie parkeerplaats bij.

Op zondag 24 april wordt deze nieuwe zone feestelijk ingehuldigd. Welkom op de Seizoenstart van RYCB Wolphaartsdijk. 

Wolphaartsdijk veerdam