Start. Luc De Graef – nieuwe voorzitter RYCB vzw

Carl Winters schreef vorige maand in zijn RYCB-logboek dat de tijd gekomen was om het voorzittersstokje door te geven.

In totaal loodste Carl Winters de club zeventien jaar op een schitterende manier door woelige en kalme wateren. Begin 2023 liet hij de bestuurders weten dat bij de Algemene Vergadering van 2024 zijn mandaat zou neerleggen. Dat het toen even stil werd aan de bestuurderstafel hoeft niet te verbazen. Geen wonder dat de vragen rezen: wat nu? Wie? Hoe?

Overgang

Zijn aankondiging galmde lang bij iedereen na, zeker bij mij. Want mijn bewondering voor de kennis en kunde waarmee Carl de RYCB doordacht op koers hield was en is groot.
Hoe kunnen we een overgang realiseren zonder dat de club daaronder lijdt? Belangrijker nog: hoe kunnen we onze geliefde club verder uitbouwen? Vragen die we ons allemaal stelden.

In gesprekken in de raad van bestuur trok men al eens voorzichtig aan mijn mouw. “Luc, is dat niet iets voor u?”. Wie mij beetje kent, weet dat snelle, impulsieve en weinig onderbouwde beslissingen niet mijn stijl zijn. Dat is nog voorzichtig uitgedrukt, zeker als het gaat over een transitie van een vereniging met KMO allures. .
Stilaan rijpte het idee om er dan toch voor te gaan. De definitieve beslissing om mijn kandidatuur officieel in te dienen, want zo gaat dat dan, nam ik eind vorig jaar.

Motieven

Als actief bestuurder – sinds 2020- mocht ik onder impuls van Carl en met veel medewerking van de collega’s een aantal projecten realiseren. Zoals de opvolging van het budget- en het vernieuwbouwproject Sailcenter van RYCB-Galgenweel.  De selectie van de nieuwe clubhuisuitbater in 2022. De selectie van de coördinator die we vonden in Philippe Saen. Last but not least de opzet van het financieel analysemodel voor de maandelijkse rapportering, de opbouw van het jaarbudget en dies meer.

Bovendien ontdekte ik een habitat waarin het goed vertoeven is. Dat is nog belangrijker dan de realisaties hiervoor. Situaties samen met anderen aanpakken is nu eenmaal leuk en motiverend. Zeker als je kan gebruik maken van kennis en instrumenten uit het bedrijfsleven. Het is een plus dat ik beroep mag doen op de inzet van velen, zowel van vrijwilligers als van betaalde medewerkers en collega-bestuurders. Alles in een nautische, sportieve en aantrekkelijke omgeving met leuke events, gezellige en interessante clubavonden… gecombineerd met mijn liefde voor het zeilen.

Je zou voor minder beginnen denken: misschien is het toch iets voor mij.

Voordenken

Ik zie de overdracht van het voorzitterschap als een transitie, een evolutie. Niet als een revolutie.
In mijn professionele leven, de architectuur- en engineeringwereld, heb ik mogen meewerken aan soms complexe en omvangrijke bouwprojecten. Welnu, ik zie RYCB als een mooi project, met stevige fundamenten die teruggaan naar 1851, en een bovenbouw die er mag zijn. Lees er de uitgebreide omschrijving van diverse realisaties die Carl opsomt in zijn laatste nieuwsbrief maar eens op na.

Bovendien vormen wij een waardevolle, multi getalenteerde, professionele club met een aura. Dat moet zo blijven, en liefst gaan we dat nog versterken.

Actiepunten

  1. De oprichting van een sportcomité.  Zie het als een cluster met een sportcoördinator aan het hoofd. Carl legde al samen met enkele enthousiaste leden de basis. Dat wordt zeker een succesverhaal, in navolging van de Level Up trainingen. Dat brengt ons dichter bij een Royal Sailing Team.
  2. Duidelijk in kaart brengen van bestaande comités, zoals RRT, Galgenweel, Wolphaartsdijk, enz. en of hun identiteit duidelijk en werkbaar is. En of er moeten bijkomen.  
    In totaal zijn er een 10-tal geïdentificeerd.
    Om de interne werking tussen de comités onderling en binnen de gehele club te stroomlijnen, gaan er praktische, dus vooral pragmatische, afspraken gemaakt worden. Dat zal ook de interne en externe communicatie ten goede komen. Voor elk event komt er een “master of ceremony”.
  3. Alles inzetten om ons financieel resultaat wat op te krikken, en daarbij mikken we vooral op de inkomstenzijde (leden, sponsoring, stalling, uitbating).
  4. Onze interne en externe communicatie aanpakken. De voorbije twee jaar zetten we op dit vlak al enorme stappen. We gaan inzetten op nog meer focus en doeltreffendheid.
  5. Analyse van enkele interne processen en werkmiddelen (soft- en hardware) en moderniseren en aanpassen waar nodig.

Het besef is er zeker dat dit ambitieus is. De collega’s bestuurders hebben mij unaniem hun vertrouwen gegeven om de voornoemde actiepunten te gaan uitvoeren. Mijn oprechte dank daarvoor.

Ik ga dat vanaf heden trachten te doen met veel respect en nederigheid, en steeds met het belang van onze geliefde club voorop. In de voetsporen treden van Carl als voorzitter is geen sinecure. Dat is een groot understatement.

Carl blijft actief als bestuurder en zal op verschillende fronten nog mee aan de spreekwoordelijke kar trekken, en daar zijn we hem zeer dankbaar voor.

Ik kijk alvast uit naar een boeiende tocht, en we zien elkaar snel in de club of op het water.


Luc De Graef

RYCB-voorzitter