September 2019 – Online registratiebrief

Vraag HIER online uw registratiebrief aan vanaf 1 september 2019.

Deze unieke registratiebrief komt in plaats van de vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren.

De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …

De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet wel een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden.

De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.

Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.