Gevaar vermijden: een kwestie van voorbereiding en risico’s beperken

HOE BEPERKEN ERIK KIEKENS EN JEROEN VAN OVERLOOP, DE GASTSPREKERS OP DE RYCB SEA & SAILTALKS, DE RISICO’S BIJ GROTE OCEAANREIZEN, MAAR OOK KORTE NOORDZEETRIPS?  

Erik Kiekens RYCB Sea & Sailtalks

Volgens de RYCB traditie serveerde Chef Cis een heerlijke maaltijd voor de tweede post lockdown RYCB Clubavond.
Meer dan 100 toehoorders hingen die woensdag 27 oktober aan de lippen van Erik Kiekens en Jeroen Van Overloop bij de koffie en pousse cafés.

Nu we al in Thailand zijn geraakt, gaan we verder naar Griekenland

Erik flitste terug in de tijd en belichtte met verve en humor het eerste deel van zijn wereldreis met de Dr. NO. Buiten de route en de bijna obligate nautische hoogtepunten aarzelde hij niet om fragmenten uit zijn persoonlijke logboek naar voor te halen.
Wat denkt en beleeft iemand die solo de Stille Oceaan doorkruist? Hoeveel zeezeilen moet er in een nieuwe relatie zitten? Hoe overwin je de aarzelingen om de landvasten los te gooien?

Risico-analyse voor de route naar het Suez kanaal

RYCB Sea & Sailtalks

Zijn tweede hoofdstuk was helemaal gewijd aan de tocht van Pukhet, Thailand, onder de Indische Oceaan naar de Golf van Aden, de Rode Zee en het Suez kanaal.

Daarin toonde Erik zich als een doorwinterde ingenieur door een betrouwbare bemanning samen te stellen, de taken goed te verdelen en de reis grondig voor te bereiden met een uit de chemiewereld geleende risico analyse. Als man over boord een groot risico is, zijn er methoden om dit te voorkomen, zodat het risico niet alleen beheersbaar worden, maar iedereen er alles aan zal doen om dit niet te laten gebeuren. Indien dat dan toch gebeurt, weet de hele bemanning wat te doen.

Van Overloop: Russische marine kan je GPS-signalen blokkeren. Kiekens: Sextantkennis is onze standaard backup.

Maritiem Informatie Kruispunt ook voor jachten

Jeroen van Overloop RYCB Sea & Sailtalks

Jeroen Van Overloop haakte daar perfect op in door in te zoomen op de hoge risico gebieden op alle zeeën en oceanen van deze planeet. Jeroen werkt voor het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK). De federale dienst opereert in het wereldomvattend netwerk van MRCC, Marine en Scheepvaartpolitiediensten. Ze is verbonden aan alle veiligheidsdiensten op deze planeet.

De dienst staat in 24/7 voor de veiligheid van onze territoriale wateren en van onze havens. Maar ook de veiligheid van onze schepen ‘in den vreemde’, dus ook jachten!

Ontwijken, wegblijven of correct reageren?

Jeroen nam ons mee naar 8 risicovolle zeeën en baaien die geteisterd worden door moderne piraterij, de ene bende al moordzuchtiger dan de andere. Het goede nieuw is dat het MIK preventief advies kan geven om de soms hele kleine riskante gebieden te vermijden of wat de schipper kan doen inzien er zich verdachte activiteiten rondom zijn jacht afspelen.

Het MIK Surveilleert en assisteert onmiddellijk

RYCB Sea & Sailtalks Clubavond

Het MIK kan ook per (satelliet-) telefoon, GSM of e-mail assisteren wanneer je op de Middellandse zee of zelfs de Noordzee geconfronteerd wordt met vluchtelingen. Vergeet niet, benadrukt Van Overloop, dat het SOLAS zeerecht eist om mensen in nood te helpen, maar dat de hulpoperatie jezelf, je schip en je bemanning niet in gevaar mag brengen.

Concreet: zie je bij je tocht over de Middellandse Zee of op de Noordzee en het kanaal vluchtelingen contacteer je best meteen het MIK.
Zij kunnen de situatie snel inschatten, schepen van de autoriteiten uit de directe omgeving ter hulp sturen en zelfs ‘clearace’ geven zodat je bij eventuele verwikkelingen met de autoriteiten een officiële vrijstelling hebt die je doen en laten verklaart en ondersteunt.

Van Overloop feliciteerde Kiekens over meer dan het sextant gebruik: laten weten waar je naartoe gaat, contact onderhouden, geen vuurwapens aan boord, geroutineerde safety procedures voor de hele bemanning enz.

Cel Maritieme Beveiliging – 24/7 actief

Contact: maritime.security@mobilit.fgov.be

Permanentienummer +32 2 277 44 66

Voor meer informatie: jeroen.vanoverloop@mobilit.fgov.be


Zet de volgende RYCB clubavond nu al in je agenda: woensdag 24 november vanaf 18u30.

Sea & Sailtalks:

Roel Ysewijn met bemanning van de Gente di Mare en de beheersing van extremen in de Rolex Fastnet race

RYCB Clubavond