Philippe Saen helpt de zeilen te trimmen bij RYCB-vzw en de Jachthavenbedrijven

Philippe Saen: nieuwe coördinator jachthavens Antwerpen en RYCB vzw.

Philippe Saen

De wereld van de watersport en van de pleziervaart is een complex universum. Coördinatoren die een evenwicht nastreven tussen de ontelbare belangen spelen een grote rol. Philippe Saen is sinds februari de coördinator van de RYCB-vzw en tegelijk van de Jachthaven-Antwerpen-bedrijven. Zijn actieterrein bestrijkt de activiteiten van een vereniging en die van twee bedrijven.
Dat hij al van zijn prille jeugd kan laveren is een niet onbelangrijk pluspunt.

Thuis op een zeiljacht

De selectie van de uiteindelijke coördinator was geen eenvoudige opdracht. Philippe Saen bleek van alle kandidaten niet alleen een gedreven zeiler, maar ook iemand die de club goed kent, plus iemand met een enorme basiskennis qua management, plus een man met een visie.

“Ik heb leren zeilen bij de RYCB op het Galgenweel,” vertelt Philippe. “Af en toe meevaren met Piet Briels Sr. en Hans Fraterman verruimden mijn horizonten. Pas later kwam er een Etap 22, waarmee we met vrienden en het groeiend gezin Zeeland doorkruisten. Hoe ruiger het weer, hoe liever we het hadden. Mijn dochter kwam op een dag met een advertentie voor een Hanse 342. Die boot zou veel meer geschikt zijn voor een gezin met drie kinderen, Mauranne , Ludovic en Arnaud. Die boot hebben we dus nog steeds en de kinderen gaan er nu af en toe zelf mee varen.”

Philippe Saen

Thuis in de Maritiem

Philippe werkte meer dan 22 jaar als facility manager voor de Maritime Campus Antwerpen, waar naast vele andere maritieme bedrijven ook CMB, Exmar en Euronav in zijn gehuisvest.
Buiten de zorg voor het vastgoed was hij ook betrokken bij o.a. de exploitatieprocessen voor meer vervoer over het water, en vooral dan over de Schelde. Door de vele autoriteiten die allemaal wel iets over een mogelijk verloop te zeggen hebben werd het een on going proces met heel veel overleg.

Werkt dat nu niet in zijn voordeel voor wat hij nu als dubbele job bij RYCB en Jachthavens voor de kiezen krijgt? Zeker.
Philippe heeft dus ervaring met de maritieme- en pleziervaartwerelden, de plaatselijke en regionale overheden en reglementen maar heeft daarnaast ook een uitgesproken visie op de clubwerking.  

De coördinator is een schipper

Op termijn neemt Philippe Saen de functie van Patrick Van den Bulk als manager van Jachthaven Antwerpen Willemdok en Jachthaven Antwerpen Linkeroever over. Daarbij liggen de accenten op de bewaking van de rendabiliteit, de samenwerking met de diverse overheden en andere belangengroepen en een gestage upgrading van de havens en hun materiaal.

Philippe Saen

Voor wat die andere job aangaat, coördinator van de VZW Royal Yacht Club van België, ziet Philippe, naast de permanente zorg voor de gebouwen en de terreinen, een reeks opdrachten die de dynamiek in de club moet opvijzelen.

“Door het lidmaatschap een grotere waarde te geven met belevingsmomenten, recreatie-, informatie- en competitieprogramma’s uit te bouwen, vergroten we de betrokkenheid onder de leden.” Vindt Saen. “Dat zal moeten komen uit een actiever clubleven met clubavonden, maar ook bijvoorbeeld uit het faciliteren van de doorstroming vanuit de jeugdzeilschool naar de yachting.“

Overzicht houden en trimmen

De nieuwe coördinator vormt samen met bestuur en directie een hecht team, maar hij zal een spilfiguur worden in de talloze processen leven. Want de RYCB is een organisme met verschillende afdelingen, zoals zeilschool, Race en Rescue, Evenementen, het G-Zeilen, en moet er voor het clubhuis, de terreinen en de jachthaven Wolphaartsdijk toegekeken worden.

Philippe Saens’ motto

Het is de stand van de zeilen die beslist waar we naartoe gaan, niet de richting van de wind.