Jurgen Cluytmans’ Olympische krachttoer begon gisteren al

JURGEN CLUYTMANS WERD AANGESTELD ALS VOORZITTER VAN HET OLYMPISCH TECHNISCH COMITE ZEILEN VOOR PARIJS 2024.
Dat comité gaat er mee op toezien dat de zeilers en surfers met gelijkwaardig materiaal starten in zo neutraal mogelijke technische condities. Jurgen klimt al jaren stapje voor stapje op in de doorgaans onzichtbare structuren die het wedstrijdzeilen op topniveau in goede banen leiden. Blader maar mee in zijn agenda.  

Olympisch zeilen 2024 MarseilleTien Olympische klassen voor 2024

 • Bij de vrouwen: de Laser radial (ILCA6) eenzitter, de 49er FX tweepersoonsboot,  de iQFoil board en kiteboard .
 • Bij de mannen: de Laser standaard (ILCA7) eenzitter, de 49-er tweepersoonsboot en de iQFoil en kiteboard.
 • Gemixte teams: Nacra 17 foiling catamaran, de 470 zwaardboot.

Werkteams

Jurgen Cluytmans start officieel vanaf nu met een rist van specifieke opdrachten en gaat nauw samenwerken met het Olympische Core Team dat de zeil- en boardingcompetities organiseert. Zijn job begint met het samenstellen van een inspectieteam dat er op moet toezien dat iedere deelnemer of team met het juiste materiaal aan de start verschijnt.
Dit toezicht zal dus de meest recente voorschriften qua bemanning/bevrouwing controleren, de voorschriften van de diverse klassen, de uitrusting enz. In permanent overleg met de betrokken World Sailing comités volgt het Technisch Comité de eventuele wijzigingen in klasseregels op zodat hun mogelijke impact op de Olympische Competitie op voorhand bekend zijn

Jurgen ClytmansDaarnaast start men met de voorbereiding van een opleidingstraject dat de kandidaat inspecteurs gaat vormen. Doorgaans zijn dat dezelfde inspecteurs zoals bij het Olympic Test event een jaar voor de Spelen in Marseille, maar er kan van afgeweken worden. De samenstelling van deze teams gebeurt in samenwerking met de organisatie van de Spelen ‘24 en de Federation Française de la Voile.
Tegen de periode van de Spelen wordt er op toegezien dat alle inspecteurs hun gegevens hebben doorgestuurd voor de accreditatie, maar ook voor hun uniformen.

Race area en village shore facilities

Er moet een gedetailleerd aanleg- en inrichtingsplan komen dat zowel de infrastructuur voor de wind- en watersportdisciplines zal huisvesten als het benodigde materiaal klaarzet om feilloos te kunnen inspecteren. Dat komt dus neer op het opstellen van een lastenboek met de nodige gebouwen en ruimtes, toegangswegen, parkeer en werkruimtes, quarantaine zones, pitlanes voor bij de medal races als de algemene indeling van het botenpark en de omheining rondom de containers / workshops.
Inclusief het nodige materiaal zoals signalisatie, meet- en kantoorbenodigdheden. Uiteraard mag de lijst met RIB’s en het nodige materiaal voor toezicht op het water niet ontbreken.

470 measurementProcedures en documenten

Het Core Team stelt de diverse documenten op zoals de Notice of Race, de Sailing Instructions, de Competition Area Regulations… Het Tachnisch Comité werkt alle documenten en draaiboeken uit zoals de Equipment Regulations; Equipment Inspection Policies. Er komt een inspectiekalender in samenspraak met het Executive Office zodat de controles van de boten eerlijk gespreid worden.
Deze documenten worden doorgaans ook voorgelegd aan het Core Team. Uiteraard is de samenwerking met dit team interactief: suggesties moeten worden afgetoetst, vragen van nationale teams beantwoord, maar ook specifieke kwesties zoals ‘standard penalties’ en ‘digital officiating’ afgesproken.

Buiten de zuiver sportief technische aspecten kijken de mensen van Jurgen ook naar de toepassing van “The Look of the Games”, m.a.w. de branding en huisstijl implementatie en de beschikbare ruimte voor audio en video.

Emma Plasschaert ILCA6Handen vol

Het voorbereidend werk start dus eerder gisteren dan vandaag. Uiteraard kan Jurgen Cluytmans terugvallen op de ervaring in de eenheidsklassen, bij World Sailing en de voorgaande Olympic (sailing) Games. Maar zijn agenda staat nu al bol met meetings, conferenties en werkbezoeken zoals aan het WK in Den Haag (Scheveningen, volgend jaar) of andere gerelateerde test evenementen.

Agenda Olympische Test Event (2023)

 • Controle van accommodatie en reisarrangementen voor de inspecteurs
 • Controle van algemene logistiek en catering voor inspecteurs zodat ieder zijn taak naar behoren kan uitvoeren
 • Toezicht op het toepassen van de van toepassingen zijn meetprotocollen door de diverse inspecteurs
 • Testen van de afstanden tot de diverse wedstrijdbanen zodat vaarroutes en tijden gekend zijn

Tijdens de Olympische Spelen (2024)

 • Nacra 17 Olympics Tokioaansturen van het inspectieteam zodat alles vlot verloopt
 • terugkoppelen vragen/opmerkingen van het team binnen de algemene organisatie
 • vragen/opmerkingen van de nationale teams terugkoppelen naar inspecteurs
 • Indien nodig: voorbereiding/bespreking overtredingen en protesten met de inspecteurs en/ of voorbereiding dossier voor Sporttribunaal (TAS-CAS)

Hoe ziet een werkdag van Jurgen Cluytmans uit?

08u00: Competition Management Meeting met core team + afgevaardigden local Organising Committee

09u00: Team leader meeting

En vervolgens:
Technical Committee briefings over pre-race inspectie- of wedstrijdprogramma
Uitvoering en supervisie inspectieprogramma en/of geplande wedstrijden opvolgen

Na de race: Competition Management – Daily Review meeting

 

Foto’s: Sander van der Borgh (Oman Sail) / Uros Kuklos Kleva (World Sailing) / Golem Image (Paris 2024) // Pit De Jonge