Jean Jacques Westerlund

“IK GA NIET GRAAG NAAR FEESTJES EN RECEPTIES,“ zei JJ. ”Maar toch zeg ik iedereen goeiedag, maak een grapje, klim desnoods op tafel om maar iets te roepen en ga dan snel weer weg.”
Iedereen blijft verbijsterd achter: Jean Jacques Westerlund was er en hij gaf de wereld een duw. En of hij sterk was in dat duwen… de waterwereld zal hem missen.

Visionair ondernemer

Jean Jaques Westerlund is een onvervalste havenbons met duizend koppen. Hij bouwde de stouwerij die hij erfde uit tot een wereldspeler op vlak van behandeling van woudproducten, papier en pulp. Westerlund was de eerste die investeerde in de haven op Linkeroever, maar ook in China.

Iedere verdieping van het huis aan de Brouwersvliet verraad de veelzijdigheid van deze flamboyante man: ondernemer, erfgenaam van een ondernemende familie, ereconsul van Zweden, manager van de Westerlund group en later de investeringsmaatschappij Taste, bezieler van het watererfgoed en de watersport en daarnaast volbloed levensgenieter. Jean Jacques Westerlund  ging aan topsnelheid  en met een onwrikbaar optimisme door het leven. Hij nam tijd voor iedereen, van de vrijwillige klusjesman tot de hoogste gezagsdrager. Daardoor trok hij talenten aan met wie hij graag en vlot samenwerkte. Zijn lach en zijn analytische geest verzette bergen.

Yachtman

De yachtingwereld kent hem als voorzitter van de SRNA, sponsor van talloze zeilprojecten, de man ook die een houten ‘gentlemans motoryacht’ uit het interbellum liet restaureren, de Mar-i-cel. In de (intussen afgebroken) Westerlund loodsen aan de Oude Leeuwenrui gaf hij onderdak aan Olivier Kerkhofs om zijn mini transat boot te bouwen. Westerlund sponsorde de Antwerp Race en zat mee in de adviesraden voor de organisatie van de Tall Ships evenementen. Hij liet jachten en bemanningen deelnemen aan oceaanwedstrijden. Het stimuleren van talenten zat hem in het bloed.

RYCB-Voorzitter Carl Winters

“Met JJ verliest de Antwerpse Yachting een bevlogen en flamboyant man die steeds het beste voorhad met zijn club de SRNA. Hij was ook lid bij ons en vaak heb ik met hem het gehad over de eeuwige discussie tussen ons en de SRNA over wie nu de oudste club van Antwerpen is.“

Watererfgoed in zicht

In 2019 nam JJ de fakkel over als voorzitter van de koepelorganisatie voor het watererfgoed: Watererfgoed Vlaanderen. In korte tijd blies hij deze vereniging van verenigingen nieuw leven in met een manifest, met promotiefilms van de diverse organisaties en veel meer. Hij gaat de geschiedenis in als de voorzitter die er in zeer korte tijd in slaagde om belangrijke historische schepen zoals de West Hinder III en de MSI Oudenaarde onder te brengen in één stichting -MPM- en steun te verzamelen vanuit de Vlaamse overheid.

Jean Jacques Westerlund laat een grote leegte achter in de nautische wereld: van de havenindustrie over de pleziervaart tot het maritieme patrimonium. Hij werd 74.

De voorzitter en het bestuur van de RYCB deelt haar medeleven met het gezin Westerlund en zijn naasten.

Foto: (c) SRNA