Luc De Graef krijgt RYCB Merman trophy voor gestage club-management verbetering

Hij werd op het RYCB-Luc De Graeftuinfeest door de voorzitter aangekondigd als een vreemde eend in de bijt. Hij ontpopte zich als een diplomaat, zei Carl Winters, een man met visie, een manager met respect voor de tradities van de club, maar met een opbouwende aandacht voor structurele verbetering en modernisering. “Ik hoorde aan de flarden uit de toespraak dat het wel eens over mij zou kunnen gaan,” geeft Luc De Graef toe, de dag nadat hij de Merman Trophy van de RYCB had gekregen. De Oscar voor verdienste.

Merman Luc

De invoering van de nieuwe regelgeving over de Vereniging Zonder Winstoogmerk windt er geen doekjes om: de organisaties die doorgaans ook als clubs bekend zijn, worden geacht als een bedrijf te worden gerund. In diverse non profit sectoren komen voorbeelden hoe het niet moet geregeld in de media. Ir. Luc De Graef bracht een moderne aanpak van managen in het RYCB-bestuur. Samen met het directiecomité concentreerde Luc de diverse RYCB-afdelingen die een onmiskenbare budgettaire in- en uitstroom genereren in business units ofte divisies.

 Verandering zonder bruuskeren

“Dat heeft vooral te maken met het organiseren, het structureren en de samenhang beter in kaart te krijgen zodat we beter zicht hebben op de cijfers.” Legt Luc uit. ”We weten zo sneller waar de hiaten zitten en kunnen beter bijsturen. Veel zorg ging naar het niet bruuskeren van de medewerkers.” Zoals bij zovele verenigingen komt het RYCB-management uit een lange periode waar de financiële stromen in of uit de grote pot stroomden, met als gevolg dat er te weinig grip was op de essentie van inkomsten en uitgaven.

ManagementDivisies aansturen

In de coulissen van de club zijn volgende divisies ontstaan: lidmaatschappen, terreinen, Galgenweel, Zeilschool, Race & Rescue, concessie en merchandising. Het directiecomité – en vooral dan Luc – begeleide deze herstructurering samen met die verantwoordelijken Patricia de Brandt (Galgenweel, Zeilschool en merchandising), Wim Peleman (Race & Rescue) en natuurlijk voorzitter Carl Winters, penningmeester Kris Diels en boekhoudster Elke De Jonghe in het secretariaat.

Wie is

Luc de Graef (61jr.) is ingenieur bouwkunde van opleiding. Hij legde in zijn professionele carrière de weg af van projectleider, via medewerker tot vennoot bij architecten- en ingenieursbureau ELD. Daar ontwikkelde hij zijn talent om te organiseren, te structureren en de samenhang van de diverse units te vergroten.

Elke De Jonghe Mermaid Elke

Bij de overhandiging week Carl Winters af van de traditie om de Mermaid Trophy eerst uit te reiken. Maar toen Luc De Graef zijn zilveren trofee had gekregen was het onvermijdelijk dat de vrouw die het meest met de nieuwe business unit administratie en facturatie te maken had niet mocht ontbreken.

Elke De Jonghe had wel wat tijd nodig om van de verrassing te bekomen, toen ze die trofee in de handen kreeg gestopt.
En een glas champagne, zoals de traditie het voorschrijft, uit handen van secretaris generaal Bernard De Keyser.