RYCB kiest voor CruiseTops – maritiem centrum voor pleziervaart- en marifoonopleidingen

CruiseTops Nicole en Robert

CruiseTops is een door de nautische overheden erkend pleziervaart opleidingscentrum. Nicole Van Erp en Robert Verlinden hebben er al meer dan tien jaar het roer van in handen. Ze geven, samen met een groep lesgevers, zowel theoretische als praktische lessen als voorbereiding op de examens Beperkt- en Algemeen Stuurbrevet en de marifooncertificaten.
Naast de theoretische lessen en praktische stages, inclusief praktijktesten, is CruiseTops ook sterk in online leerstof- en examen ondersteuning, inbegrepen in elke theoretisch cursus.
Het opleidingscentrum werkt voortaan samen met de RYCB, de leden hebben er alle voordeel bij.

Verruiming dienstenaanbod RYCB

“Met deze samenwerking verstevigen we het RYCB-aanbod met gedegen cursussen. “ Zegt Carl Winters, RYCB-voorzitter.

Cruise Tops vaaropleding

“We maken de instroom voor nieuwkomers aantrekkelijker en we verbreden de activiteiten door nu ook aansluiting te maken met de snelgroeiende groep motorbootvaarders. Buiten deze extra service zal ook het RYCB-clubhuis de theoretische lessen huisvesten in de weekends of s’ avonds.”

“Er gaat zeker voldoende interesse zijn om specifieke snelvaart-praktijkcursussen en testen te geven aan boord van de RYCB Race & Rescue RIBS op de Schelde. Onze RIBS zijn buitengewoon compleet uitgerust en beantwoorden aan de strengste veiligheidsnormen. Uiteraard zullen RYCB-clubleden op vertoon van hun lidkaart van de nodige voordelen kunnen genieten bij boeking van de cursussen.” Zegt Carl Winters nog.

Cursussen niet altijd voor beginners

CruiseTops cursussen

Zowel Nicole als Robert zien de nieuwe samenwerking als een wederzijdse versterking van de programma’s vooral voor de toekomstige en huidige leden.
De verbreding naar gemotoriseerde pleziervaart –zeg maar snelvaart– haakt in op de meest recente tendensen: kijk maar naar de populariteit van snelle trailerbare motorboten en RIB’s en het goed lopend aanbod van de zg. halfglijders, semi-planerende kajuitmotorboten.

“Daarnaast stellen heel wat jachteigenaren al varend vast dat ze bepaalde belangrijke elementen, zoals de kennis en toepassing van reglementen, onvoldoende beheersen. Dat leidt bij het steeds drukkere scheepvaartverkeer, ook in vaarzones waar de recreatievaart floreert, tot kritieke situaties. Dikwijls zien we mensen met die ervaring bij ons in de cursussen.” Zegt Robert.

Wat is jouw vaarprofiel?  

Met de CruiseTops online vaarconfigurator weet je dat in enkele stapjes. KLIK HIER

Bij CruiseTops is de vaarpraktijk een belangrijk programmapunt. Het is een door de overheid erkend praktijktestcentrum, waardoor vaardagen gecombineerd kunnen worden met praktische proeven, die dan weer naar een attest leiden dat nodig is om het stuurbrevet te behalen.
“In Antwerpen geven we die praktijkstages op een sloep in het Stadshavengebied. Maar nu gaan we ook praktijk kunnen aanbieden op de snelle, zeewaardige Royal One en Royal Two op de Zeeschelde. Het passeren van de sluis oefenen we dan in Wintam.” vertelt Nicole.

Overigens ga je wel enkele bekende RYCB-gezichten bij die praktijkcursussen terugzien: David Driebeek en Patrick Van den Bulk zetten als lesgevers hun onschatbare ervaring in.   

Marifoon verplicht, certificaat verplicht

CruiseTops marifooncursussen

Dan is er nog het gebruik van de marifoon. De overheid stelt vast dat vele pleziervaarders noch met de vergunning voor de installatie, noch met de juiste brevetten voor het correct gebruik ervan in orde zijn.

De marifoon is verplicht voor alle pleziervaartuigen boven de zeven meter. Door een CruiseTops marifooncursus te volgen heb je in no time alle kennis om met een gerust gemoed het examen te gaan afleggen.

CruiseTops laat er geen misverstanden over groeien: het officiële theoretisch examen voor het behalen van zowel stuurbrevetten als brevetten yachtman wordt afgenomen door de FOD. Die voor de marifoniebrevetten door het BIPT.

Grootste slaagkansen

“Om de slaagkansen te maximaliseren, bieden we onze cursisten de mogelijkheid aan om hun kennis te testen op de online proefvragen.” Benadrukt Nicole.

CruiseTops maakt zich sterk dat door de gestructureerde aanpak, de cursistvriendelijke assistentie, de online testen en examentips, het aansluitende theoretische en praktische programma en de kwaliteit van de lesgevers, de cursisten met 98% slaagkans aan de overheidsexamens kunnen deelnemen.

CruiseTops & RYCB ledenvoordeel

CruiseTops