Antwerp Sailing Academy schakelt met praktijktestcentrum naar hoogste opleidingskwaliteit

ASA rolt nieuwe structuur en opleidingen uit. De academy kan kandidaat-pleziervaarders van a tot z naar de examens voor de pleziervaartbrevetten begeleiden.

ASA zeilopleiding

De drive die de nieuwe pleziervaartreglementen veroorzaakt, zorgt ervoor dat opleiding een belangrijkere rol gaat spelen voor pleziervaarders. Een brevet -in het jargon: vaarbevoegdheidsbewijs– is voortaan de sleutel die toegang geeft tot zeilen en motorbootvaren op binnenwater, op de (Zee-)Schelde en op zee. Het Beperkt- en Algemeen Stuurbrevet, en de brevetten Yachtman en Yachtnavigator vormen de grondplaat. Hierop steunt de kennis en competentie van de pleziervaartschipper.
ASA rolt deze zomer een volledig pakket aan praktijkopleidingen en FOD erkende praktijktesten uit.

De Antwerp Sailing Academy sleutelde de voorgaande maanden aan een ongeziene upgrade in de uitbouw van de structuur, van het team adviseurs en van lesgevers. Zo zetelen ASA lesgevers in de pleziervaart commissies die de FOD Mobiliteit / DG Scheepvaart in het leven riep. Er kwam synergie met de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en samenwerking met de Brussels Royal Yacht Club. Dat leidde tot een solide pakket aan theorie- en praktijklesprogramma’s.

“Bovendien,” benadrukt Stan Lettany, Operationeel Manager ASA, “hebben we er alles aan gedaan om volledig aan de voorwaarden te beantwoorden waaraan volgens de FOD Mobiliteit een praktijktestcentrum moet voldoen. We hebben er dus alle vertrouwen in om  begin juni  ek. als praktijktestcentrum erkend te worden door FOD Mobiliteit / DG Scheepvaart. Sterker nog: we starten met een programma waarbij de cursist vaarpraktijk kan combineren met permanente evaluatie op gepast niveau.”.

Maatwerk

ASA zeilopleiding à la carte

ASA stelt daarom een heel nieuw keuzeprogramma voor met praktijkstages vanaf deze zomer. “Voor het zeezeilen vertrekken we zowel vanuit Cadzand als vanuit een haven aan de Belgische kust voor opleidings- en testtochten gaande van een halve tot acht dagen.” Zegt Lettany. “De stages zijn gericht op de eindtermen (motor en zeil) van het Algemeen Stuurbrevet, maar gaan crescendo via de kwalificaties voor Yachtman tot bij die van Yachtnavigator. Louter FOD-erkende praktijktesten maar ook maatwerkprogramma’s met ondermeer permanente evaluatie kunnen uitgewerkt worden. Dat wil zeggen: varen met een lesboot of met het jacht van de eigenaar zelf, met één of twee examinatoren naargelang de stagetijd, voor 4 examinandi met of zonder bijkomende bemanning en dus over korte en langere vaartijden.”

Deze à la carte aanpak speelt in op de geschakeerde niveaus van de cursisten en de variëteit aan modules die de overheid voor het behalen van brevetten creëerde.

Snelvaart

Voor het eerst in de ASA-geschiedenis kunnen de cursisten stages volgen voor het behalen van het Beperkt en/of Algemeen Stuurbrevet. Ze kunnen meteen de FOD- erkende praktijktesten afleggen die verplicht  zijn voor wie een motorboot wil besturen die sneller kan dan 20 km/u en/of langer is dan 15 meter.

Daarmee breidt de academy haar programma uit naar de gemotoriseerde pleziervaart die zowel op binnenwater, de (Zee-)Schelde als in de kustzones vaart. Voor de motorbootpraktijk worden de snelle kajuitboten van XO Boating Belgium ingezet. Ze vertrekken aan de steiger van Jachthaven Antwerpen op de Schelde. Inschepen kan ook op de RIB’s van het RYCB Race en Rescue team. ASA gebruikt daarnaast een ‘traagloper’ van de BRYC voor motorvaren en havenmanoeuvres op het zeekanaal te Brussel.  

Meer dan vaaropleiding alleen

ASA Remke Willemen

ASA draaide in de volledige lockdown door met webinars en andere online cursussen. Met gemiddeld 25 deelnemers werd het een aanzienlijk succes. Tijdens de cursussen voor Yachtman en Yachtnavigator groeide de interesse in astronavigatie. In juni worden de basisprincipes van het werken met de sextant toegelicht.

Stan Lettany: “De ASA cursisten vroegen ook geregeld naar een praktijkworkshop over onderhoud van scheepsmotoren. Daar starten we dus mee in oktober.” ASA is ook erkend door het BIPT als praktijktestcentrum voor pleziervaart-radar en als een opleidingscentrum voor maritieme radiocommunicatie (GMDSS-SRC & -LRC).

Vanaf oktober starten ’s zaterdags in het RYCB-Maritiem Centrum Antwerpen L.O.  de vernieuwde theorieopleidingen voor het Algemeen Stuurbrevet en de brevetten Yachtman en Yachtnavigator. Deze sessies lopen tot maart 2022.  


Meer weten?

Antwerp Sailing Academy

De Antwerp Sailing Academy: https://antwerpsailingacademy.be/  

FOD Mobiliteit / Scheepvaart / Pleziervaart: meer weten? https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart

Antwerp Sailing Academy