Antwerp Sailing Academy klaar voor praktijktesten pleziervaart

Vanaf 1 juli 2021 wordt een praktijktest voor een Stuurbrevet of brevet Yachtman verplicht.

Koninklijke Besluit van 13 januari 2021 maakt een praktijktest voor het behalen van de pleziervaartbrevetten verplicht.

Antwerp Sailing Academy

Praktijktesten pleziervaart 

 • Praktijktestcentra, die nog door de minister worden erkend, zullen deze testen kunnen afnemen. 
 • De praktijktest peilt de praktische kennis en vaardigheid van de kandidaat-brevethouder
 • De test staat in verhouding tot het brevet dat de kandidaat wil bekomen. Ze onderscheidt ook motor- en zeilvaart.
 • De test kan ook geïntegreerd worden in een systeem van permanente evaluatie.
 • De examinatoren moeten voldoen aan vereisten qua brevetten en ervaring.
 • Vanaf 15 jaar kan men deelnemen aan de praktijktesten.
 • Tot eind juni 2021 kan de kandidaat-brevethouder zijn aanvraag voor het Beperkt- en het Algemeen Stuurbrevet nog indienen op basis van het dienstboekje.

De praktijktest garandeert niet alleen de kennis, maar ook de kunde van de brevethouder

ASA zeezeilinstructeur

Antwerp Sailing Academy: de meest betrouwbare en volledige aanloop naar het vlotste examen

 • ASA werkt met ervaren lesgevers en examinatoren uit o.m. de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en actief in beroepsscheepvaart als in pleziervaart. Naast hun pedagogische deskundigheid zetten ze dus ook zeezeilervaring in. 
 • De ASA aanvraag voor de ministeriële erkenning als praktijktestcentrum wordt ingediend, zo gauw de overheid de criteria bekend maakt.
 • ASA zal bij de erkenning als een volwaardig opleidingscentrum fungeren voor alle pleziervaartbrevetten: het Beperkt, het Algemeen Stuurbrevet en de Yachtman en Yachtnavigator brevetten. Hier kan het ICC voor zeil (MS) en motorvaart (M) worden aangevraagd.  
 • De ASA lesgevers geven ook de cursussen Marifoon (GMSSS / DSC) en Radar met erkenning door de bevoegde overheden
Remke Willmen ASA instructor

NIEUW en exclusief vanaf augustus ’21 bij Antwerp Sailing Academy:

 • Praktijkopleiding zeezeilen op de Noordzee van ca. negen dagen, inclusief permanente evaluatie en examen Yachtman.
 • Praktijkopleiding inclusief -testen motorbootvaren op de Schelde
 • Theorie- en praktijkcursus yachtingradar met praktijkexamen op de Schelde of een Belgische kust haven
 • Praktijkexamen brevet Yachtnavigator  

Klik hier voor het Koninklijk Besluit.

Klik hier voor de huidige overheidsinformatie over brevetten

klik hier voor de Antwerp Sailing Academy theorie opleidingen

klik hier voor de Antwerp Sailing Academy praktijk opleidingen

Zeezeilen ASA