Werkzaamheden Jachthaven Cadzand

Via deze pagina houden we u graag op de hoogte van de werkzaamheden voor het project CADZAND-Maritiem. CADZAND-Maritiem bestaat uit drie onderdelen: de kustversterking, de verbetering van de openbare ruimte en de aanleg van de RYCB jachthaven in Cadzand-Bad. De hieronder vermelde planning is altijd onder voorbehoud. Het werk is namelijk afhankelijk van allerlei factoren, waaronder het weer.

Voorbereidende werkzaamheden
Het onderzoek naar niet gesprongen explosieven van WO I loopt nog. Zodra een locatie veilig is verklaard, kan de uitvoering daar starten. De losdam in zee is in aanbouw. Het materiaal dat wordt aangevoerd per schip komt straks via de losdam aan land, waarna het in depot geplaatst wordt binnen het werkterrein. De aannemer bouwt een tijdelijke brug over het uitwateringskanaal, zodat het aangevoerde materiaal door het werkgebied getransporteerd kan worden. Deze week werd gestart met het rooien van de begroeiing op de duinen. Ook aan Boulevard de Wielingen wordt binnen het werkgebied beplanting gerooid. Het rooien gebeurt gefaseerd: ze starten onderaan het duin en rooien 6 meter per dag naar boven toe. Op deze manier kunnen aanwezige dieren zich tijdig verplaatsen. In het najaar worden de duinen opnieuw beplant met helmgras. Verder wordt zand met uit het gebied afkomstige zaden apart gezet en op een later tijdstip teruggeplaatst in het gebied.

cadzand

Voor de projectkeet legt de aannemer een losdam aan, zodat het materiaal aangevoerd kan worden per schip en aan land gebracht kan worden.

Omleiding gebruikers duinpaden tijdens aanleg duinboulevard
Medio maart starten we met de aanleg van de duinpaden. Onder de naam ‘Duinboulevard’ leggen we nieuwe duinpaden aan tussen Hotel De Blanke Top en strandpaviljoen De Strandloper. Dit gebeurt in twee fasen. In de eerste fase asfalteren we het bestaande duinpad aan de westkant van het gemaal opnieuw. Tegelijkertijd starten we met het gedeelte vanaf Hotel De Blanke Top tot aan de duinovergang bij Villa Leopold. In de tweede fase volgt het stuk tussen Villa Leopold en het gemaal. Het bestaande pad wordt opnieuw geasfalteerd. Ten noorden van dit pad komt een extra wandelpad met verschillende rust- en zichtpunten. Op deze manier ontstaan twee gescheiden paden voor fietsers en wandelaars. Tijdens deze werkzaamheden worden alle gebruikers van de duinpaden omgeleid: aan de westkant van het gemaal via de Kanaalweg en de Noorddijk (bij de Zwinparking) en aan de oostkant via Boulevard de Wielingen. Het strand blijft bereikbaar; met borden wordt aangegeven welke duinovergangen beschikbaar zijn. Volgens de planning (onder voorbehoud) zijn de duinpaden eind juni klaar voor gebruik. Het westelijk deel is al in de loop van april klaar.

Aanleg strekdammen
Eind maart start de aanleg van de westelijke strekdam. In april volgt de aanleg van de oostelijke strekdam. De huidige strekdammen worden deels gesloopt en daarna zorgvuldig opgebouwd. We werken van fijn naar grof. De kern van de dam zal bestaan uit fijn breuksteen. Dat komt per schip en wordt met dumpers stukje bij beetje de zee in gereden. Daar leggen we een laag grover breuksteen bovenop. De toplaag bestaat uit Xblocs, grote x-vormige betonnen blokken die één voor één in een patroon in positie worden gelegd. Op deze manier blijft de kern van de strekdam op zijn plek. De werkzaamheden aan de strekdam vinden 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats.

Verboden toegang

Verboden toegang

 

Het werkterrein CADZAND-Maritiem is afgezet met een natuurlijke afscheiding die past in het landschap. Houdt u zich alstublieft aan het geldende toegangsverbod, want het werkterrein is een gevaarlijk gebied. Er wordt niet alleen met groot materieel gewerkt, er is ook risico op drijfzand.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project CADZAND-Maritiem? Komt u dan eens langs in het informatiecentrum in Cadzand-Bad (in de bouwkeet van de aannemer Combinatie Cadzand-Bad). Het centrum is elke maandag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

Of volg het project via onze website of via de RYCB Facebook pagina.