De bouw van het nieuwe Clubhuis

Save

Het Sigmaplan

Water en wind zijn voor zeilers en watersporters bondgenoten, maar ze hebben soms een verwoestende kracht. In 1976, tijdens een rampzalige stormvloed, zetten de Schelde en haar zijrivieren grote oppervlakten over heel Vlaanderen blank. Vooral Antwerpen (Ruisbroek) en sommige gebieden in Oost-Vlaanderen werden zwaar getroffen. De menselijke en materiële schade was enorm, en de overheid vond dat een betere bescherming tegen watersnood noodzakelijk was. Die bescherming komt er in de vorm van het Sigmaplan, de evenknie van de Nederlandse Deltawerken. In Antwerpen worden op rechteroever de Scheldekaaien heraangelegd met verhoging van de waterkering. Op Linkeroever, vanaf Sint-Anneke tot in Burcht, wordt een nieuwe dijk gebouwd. De aanvang van de werken was oorspronkelijk gepland in 2015. Deze ingrijpende werken hebben ook gevolgen voor het R.Y.C.B.clubhuis. De geplande dijk komt immers 1,2 meter hoger dan het huidig niveau, wat ons het uitzicht op de Schelde en de stad belemmert. Op de dijk komt een dienstweg waarop wandelaars worden toegelaten. De aanzet van de geplande dijk loopt bovendien dwars door het restaurant dat bijgevolg over uiterlijk 3 jaar moet worden afgebroken.

Het nieuwe clubhuis

Tijdens de Algemene Vergadering van 26 januari 2013 werden de plannen en de maquette voor het nieuwe clubhuis voorgesteld. Het ontwerp werd besproken met de verschillende betrokken instanties. Deze gesprekken en de verdere uitwerking van het ontwerp hebben geleid tot een definitief ontwerp. Op deze basis werd het bouwaanvraagdossier ingediend bij de stad Antwerpen.

Er is ook veelvuldig overleg gepleegd met de buurtbewoners om aan hun grieven en verzuchtingen tegemoet te komen. In die mate zelfs dat aanpassingen aan het project en de parking ondertussen hebben geleid tot het opmaken van een nieuw bouwaanvraagdossier. Wat betreft indeling en uitzicht verandert het gebouw niet wezenlijk. Dit nieuwe dossier komt wel op de belangrijkste punten tegemoet aan de bezwaren van de buurt. Het nieuwe bouwaanvraagdossier werd in december 2014 ingediend.

Het R.Y.C.B. maritiem centrum

Het nieuwe R.Y.C.B. maritiem centrum voldoet niet enkel aan de stedenbouwkundige voorschriften maar ook aan de vereisten van de club:

  • alle diensten en faciliteiten van de club onder één dak samenbrengen waaronder het secretariaat, clubhuis, leslokalen, vergaderzalen en archiefruimte.
  • bereikbaar met fiets en openbaar vervoer, ruime parkeergelegenheid
  • harmonieuze inplanting in het stadsbeeld van Antwerpen LO
  • de nodige uitstraling geven aan onze club en fungeren als een trekpleister voor zeilminnend en maritiem Antwerpen.
  • het unieke uitzicht op de Schelde boven de nieuwe wandeldijk, vanuit het clubhuis en de vergaderzaal op de verdieping.

Na gunstig advies voor de gevraagde bouwtoelating zijn de werken in het voorjaar van 2015 van start gaan. Een deel van het oude clubhuis werd afgebroken om de nodige ruimte vrij te maken voor de bouw van het nieuwe clubhuis. Het oude clubhuis is echter steeds open en toegankelijk gebleven voor de leden, zodat de clubactiviteiten ongehinderd konden plaatsvinden.
De werken aan het nieuwe clubhuis werden voltooid in juni 2016. Het oude clubhuis werd gesloopt om plaats maken voor een mooie glooiende tuin tot aan de Schelde oevers.

Op 2 juli 2016 werd het nieuwe clubhuis in gebruik genomen.  Dit werd gevierd met een receptie voor de leden, gevolgd door een feestelijk diner.

Uw steun voor het nieuwe clubhuis.

Veel leden toonden zich erg enthousiast voor dit project en hebben hun steun en medewerking toegezegd voor de realisatie ervan. Alle beelden betreffende de vorderingen van het project vindt u bovenaan deze pagina.