Categorie: Clubnieuws – Berichten

Clubnieuws & Activiteiten

Yachting Awards 2017 – 5 R.Y.C.B. leden genomineerd !

Jaarlijks reikt Belgian Sailing, het vroegere Koninklijk Belgisch Yachting Verbond, awards uit voor de meest verdienstelijke zeiler, zeilster, jeugdzeiler (m/v), surfer en Race Official. Dit jaar is de R.Y.C.B goed vertegenwoordigd met maar liefst 5 genomineerden in 2 categorieën :

Opleiding Algemeen Stuurbrevet, Yachtman en Yachtnavigator bij de Antwerp Sailing Academy

De Opleiding start op zaterdag 21 oktober 2017. 5 zaterdagen zijn voorzien voor schippers van zowel motorjachten als zeiljachten ter voorbereiding van het examen Algemeen Stuurbrevet (bevat noties van kustnavigatie tot 6 nautische mijl uit de kust) Voor de opleiding

Bijna herfst … denk aan de winterberging bij R.Y.C.B.

Op de terreinen van de club op de Antwerpse Linkeroever zijn alle faciliteiten aanwezig voor de winterberging van zeil- en motorjachten. Met behulp van de flexibele bootwagen kunnen, langs de slibway in de jachthaven, boten tot 38 ton uit het

Koning Albert II opent plechtig het nieuwe R.Y.C.B. clubhuis

Koning Albert II  arriveerde op woensdag 21 juni om 17u30 aan het R.Y.C.B. clubhuis en werd er ontvangen door Staatssecretaris Philippe De Backer, Provinciegouverneur Cathy Berx, Voorzitter Wilfried Lemmens en Algemeen directeur Patrick Van den Bulck. Het bezoek werd muzikaal

Wilfried Lemmens verkozen tot voorzitter van de Royal Belgian Sailing Federation

De nationale koepel van zeilfederaties, voorheen gekend als KBYV FRBY, heeft op de laatste algemene vergadering van 01/06/2017 een voorstel tot naamswijziging gedaan. De federatie zal nu Royal Belgian Sailing Federation gaan heten met als werknaam Belgian Sailing en de

Het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee wordt herzien

Begin februari organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer bij FOD-Health een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan loopt tot 2020. Tegen dan moet er dus een

Nieuwe scheepvaartroutes Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 gelden nieuwescheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. KLIK ▼ voor een link naar de website van Rijkswaterstaat waar dit toegelicht wordt (incl. folder)  

Veiligheids Infodag Pleziervaart

  Op zondag 9 april 2017 organiseren R.Y.C.B., K.L.Y.C. en de Antwerpse jachthavens, in samenwerking met verschillende overheidsdiensten, een infodag m.b.t. de veiligheid in de pleziervaart. De infodag vindt plaats in ons clubhuis en start om 09u30.  Deze infodag is

Herziening van de wetgeving Pleziervaart

Op de Belgian Boat Show 2017 gaf Staatssecretaris voor de Noordzee, dhr. De Backer het officiële startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. Hij gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe

Woensdag 22 februari – clubavond – Het Loodswezen vandaag

KLIK ▼ voor meer informatie