Agenda Belgische Maritieme Liga

bml.jpg

De Belgische Maritieme Liga— B.M.L. is een v.z.w. die in juni 1899 werd opgericht door vooraanstaande personen uit de verschillende sectoren van de industrie, de handel en de Administratie. De vereniging heeft tot  doel de initiatieven, de actie en de invloed van haar leden te bundelen teneinde de scheepvaart, het Belgische maritieme potentieel alsook het maritieme gedachtegoed te bevorderen en kenbaar te maken bij een zo ruim mogelijk publiek.

De R.Y.C.B. is een van de stichtende leden van de BML.

 

De Belgische Martitieme Liga stelt haar agenda mei 2017 voor.

Wie meer informatie wil over BML kan terecht op haar website.